Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Program rozvoja mesta Zvolen

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Zvolen na obdobie 2014 – 2020 je základný dokument, ktorým sa mesto pri výkone svojej činnosti stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Jeho cieľom je analýza daností a potrieb mesta Zvolen, definovanie cieľov a opatrení, ktoré napomôžu rozvoju mesta s ohľadom na potreby jeho obyvateľov. Ide o strednodobý strategický dokument, ktorý bol spracovaný na základe novely zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.

 

Základné informácie

 • Názov: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Zvolen na obdobie 2014 - 2020
 • Dátum spracovania: 2012 - 2013
 • Dátum schválenia: 25.11.2013, uznesenie MsZ č. 106/2013
 • Dátum aktualizácie: 2015
 • Dátum schválenia aktualizácie: 14.12.2015, uznesenie MsZ č. 150/2015
 • Spracovateľ: odbor rozvoja mesta, MsÚ Zvolen
 • Kontakt: Ing. Dagmar Weisová, odbor rozvoja mesta MsÚ Zvolen (dweisova@zvolen.sk, 045/5303 253)

 

Vízia mesta Zvolen

Chceme, aby v roku 2020 Zvolen bol:

 • dobre hospodáriacim a dobre riadeným mestom,
 • centrom obchodu, cestovného ruchu a priemyslu,
 • progresívnym mestom s dobrou infraštruktúrou,
 • mestom sebavedomých a vzdelaných ľudí s aktívnym prístupom k životu,
 • mestom, kde všetci majú rovnaké šance,
 • mestom chrániacim a zveľaďujúcim bohaté prírodné a kultúrne dedičstvo,
 • príjemným miestom pre život – pekným, čistým, zdravým a bezpečným mestom.

 

Poslanie mesta Zvolen

Poslaním mesta Zvolen je zabezpečiť starostlivosť o všestranný rozvoj územia a potreby obyvateľov mesta. Samospráva mesta Zvolen vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj jednotlivých oblastí života v meste. Činnosť samosprávy je realizovaná kvalitne, efektívne a transparentne. Základnými princípmi samosprávy sú otvorenosť, vzájomný rešpekt a spolupráca na miestnej a regionálnej úrovni.

 

Motto mesta Zvolen

Zvolen - miesto zvolené pre život.

 

Programová štruktúra

1 VZDELÁVANIE           

 • 1.1 Vzdelávanie

2 KULTÚRA, ŠPORT, VOĽNÝ ČAS A MLÁDEŽ

 • 2.1 Kultúra
 • 2.2 Šport
 • 2.3 Voľný čas
 • 2.4 Mládež

3 SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO

 • 3.1 Sociálne služby,
 • 3.2 Zdravotníctvo

4 BÝVANIE, SLUŽBY A BEZPEČNOSŤ

 • 4.1 Bývanie a služby
 • 4.2 Bezpečnosť a poriadok

5 MARKETING, CESTOVNÝ RUCH A EKONOMICKÝ ROZVOJ

 • 5.1 Marketing mesta
 • 5.2 Cestovný ruch
 • 5.3 Ekonomický rozvoj

6 DOPRAVNÁ A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA     

 • 6.1 Dopravná infraštruktúra
 • 6.2 Technická infraštruktúra

7 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE            

 • 7.1 Životné prostredie

8 SAMOSPRÁVA

 • 8.1 Moderná samospráva

 


Úvodná stránka