Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

  • Názov: Program odpadového hospodárstva mesta Zvolen na roky 2016-2020
  • Spracovateľ: ENEX consulting, s.r.o., Trenčín
  • Dátum spracovania: január 2019
  • Dátum schválenia MsZ: 25.3.2019, uznesenie MsZ č. 56/2019
  • Obdobie platnosti: 2016-2020
  • Kontakt: Ing. Anna Bešinová, odbor výstavby, dopravy a životného prostredia MsÚ Zvolen, abesinova@zvolen.sk

 


Úvodná stránka