Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktualizácia a verejné pripomienkovanie

Aktualizácia a verejné pripomienkovanie akčného plánu mesta sa uskutočňuje raz ročne v čase prípravy rozpočtu mesta na ďalšie obdobie. Pri aktualizácii akčného plánu budú zohľadnené pripomienky odborných útvarov MsÚ, komisií MsZ, výborov mestských častí, odbornej a širokej verejnosti, tiež skutočnosti vyplývajúce z čiastkových strategických dokumentov mesta.


 

Aktualizácia a verejné pripomienkovanie akčného plánu v roku 2018

APAP-2018-Zmeny v akcnom plane.pdf(91.6 kB)Zmeny v akčnom pláne


Úvodná stránka