Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mapový portál

Základné informácie

Názov: Územný plán mesta Zvolen - mapový portál

Spracovateľ:

URKEA s.r.o. Banská Bystrica,
SAŽP Centrum tvorby krajiny Banská Bystrica, 
GIS services, s. r. o., Zvolen

Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Na mapovom portáli je zverejnený Územný plán mesta Zvolen v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Predstavuje aktuálne znenie Zmien a doplnkov č. 01-09. Obsahuje údaje z komplexného výkresu priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, výkresu verejného technického vybavenia – vodné hospodárstvo a energetika a výkresu regulatívov verejnoprospešných stavieb. Údaje budú pravidelne aktualizované po schválení nasledujúcich Zmien a doplnkov v Mestskom zastupiteľstve vo Zvolene.
Územný plán mesta Zvolen je spracovaný v mierke 1:10 000 na podklade ZB GIS a  určuje funkčné využitie plôch nie pozemkov. Má informatívny charakter. Záväzným podkladom pre investičnú činnosť je naďalej písomná územnoplánovacia informácia Mesta Zvolen. 


 


Úvodná stránka