Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Územný plán mesta Zvolen

Základné informácie

  • Názov: Územný plán mesta Zvolen
  • Spracovateľ: URKEA s.r.o. Banská Bystrica, SAŽP Centrum tvorby krajiny Banská Bystrica
  • Dátum prijatia MsZ: uznesením č. 144/2004 zo dňa 3.12.2004
  • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk


Materiál je kvôli rozsahu na stránke strategia.zvolen.sk umiestnený len na stiahnutie. Priebežne bude dopĺňaný.

 
Súbory na stiahnutie


 
Komplexný výkres priestorového usporiadania
 komplexný_výkres.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Legenda k výkresu
 Legenda_komplexný_výkres.pdf (295.6 kB) (295.6 kB)

 
Obálka
 Obálka.pdf (71.5 kB) (71.5 kB)

 
Obsah
 Obsah.pdf (36.3 kB) (36.3 kB)

 
Základné údaje + riešenie ÚPN
 uvod_širšie_vzťahy.pdf (252.4 kB) (252.4 kB)

 
Kapitola B4-širšie vzťahy
 B4-_širšie_vzťahy_2.pdf (94.7 kB) (94.7 kB)

 
Kapitola B5-B6 Urb. koncepcia
 B5-B63.ur.k._3.pdf (318.7 kB) (318.7 kB)

 
Kapitoly B7, B8, B9 a B10 Bývanie, výroba, vybavenosť, rekreácia
 B7_B8_B9._B10.pdf (304.4 kB) (304.4 kB)

 
Kapitola B18 Život. prostredie
 B18-živ.prostr..pdf (220.1 kB) (220.1 kB)

 
Hodnotenie navrhovaného riešenia
 B21_13.pdf (71.1 kB) (71.1 kB)

 
Kapitola B6.3 a B6.4 Urb. kompozícia a ochr. pamiatok
 B63-urb.komp.B64.4.pdf (114.4 kB) (114.4 kB)

 
Ložiská a PPF a LPF
 Ložiská_PPF_LPF.pdf (102 kB) (102 kB)

 
Doprava, tabuľky
 Doprava-tabulky_8a.pdf (24.5 kB) (24.5 kB)

 
Doprava
 Doprava__8.pdf (157 kB) (157 kB)

 
Elektrika tabuľky
 Elaktro-tabulky.pdf (32.7 kB) (32.7 kB)

 
Inžinierske siete
 Inžin.siete.9a.pdf (191.7 kB) (191.7 kB)

 
Inžinierske siete pokračovanie
 Inžin.siete.9b.pdf (63.3 kB) (63.3 kB)

 
Krajina ÚSES
 krajina-ÚSES.pdf (236 kB) (236 kB)

 
Pamiatky - tabulky
 Pamiatky_tabuľky.pdf (31.9 kB) (31.9 kB)

 
Regulativy a VPS
 Regulativy a VPS.pdf (394.6 kB) (394.6 kB)

 
PPF tabuľky
 PPF1.pdf (47.4 kB) (47.4 kB)

 
Telekomunikácie
 Telekomunikacie-10.pdf (57.1 kB) (57.1 kB)

 


Úvodná stránka