Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÚPN M Zvolen - zmeny a doplnky

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ZVOLEN - ZMENY A DOPLNKY 10

 • Názov: Územný plán mesta Zvolen - Zmeny a doplnky 10
 • Spracovateľ: Ing. arch. Tomáš Sobota, SKA č.1308AA
 • Dátum prijatia MsZ: ÚPN M Zvolen - ZaD 10 bol schválený v MsZ uzn.č. 98/2018 dňa 29.10.2018.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk
 • Kompletná dokumentácia aj s grafickými prílohami je k dispozícii na Mestskom úrade, na odbore územného plánovania.

 
ZaD10-TC-Cistopis.pdf(6.6 MB)textová časť
3-SutlaceWeb.pdf(4.8 MB)komplexný urbanistický návrh
4-SutlaceWeb.pdf(3.6 MB)doprava
5-SutlaceWeb.pdf(3.7 MB)vodné hospodárstvo
6-SutlaceWeb.pdf(3 MB)energetika
8-SutlaceWeb.pdf(3.2 MB)verejnoprospešné stavby
7-SutlaceWeb.pdf(7.4 MB)ÚSES
9-SutlaceWeb.pdf(3.2 MB)výkres predpokladaných záberov PP

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ZVOLEN - ZMENY A DOPLNKY 09

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Názov: Územný plán mesta Zvolen - Zmeny a doplnky 09
 • Spracovateľ: Ing.arch. Tomáš Sobota, autorizovaný architekt, reg. č. 1308 AA, TS design, Komenského 479/11, Banská Bystrica
 • Dátum prijatia MsZ: ÚPN M Zvolen - ZaD 09 bol schválený v MsZ uzn.č. 51/2014 dňa 18.4.2014
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia aj s grafickými prílohami je k dispozícii na Mestskom úrade, na odbore územného plánovania.

SÚBORY NA STIIAHNUTIE


 
textova cast.pdf(552.2 kB)textová časť
kompexny urbanisticky navrh.pdf(1.5 MB)komplexný urbanistický návrh
09-4-1-Doprava-Legenda.pdf(1.2 MB)doprava legenda
verejne dopravne vybavenie.pdf(1.4 MB)doprava
09-5-1-Voda-Legenda.pdf(1.7 MB)vodné hospodárstvo - legenda
vodne hospodarstvo.pdf(1.4 MB)vodné hospodárstvo
09-7-1-OPAK-Legenda.pdf(1.7 MB)ochrana prírody a krajiny - legenda
ochrana prirody tvorba krajiny USES.pdf(1.3 MB)ochrana prírody a krajiny
09-8-1-VPS-Legenda.pdf(1.6 MB)Regulatívy a VPS - legenda
regulativy VPS.pdf(1.3 MB)Regulatívy a VPS
09-9-1-Zabery-Legenda.pdf(746.9 kB)Predpokladané zábery PP - legenda
zabery polnohospodarskej a lesnej pôdy.pdf(1.3 MB)Predpokladané zábery PP

ÚPN M ZVOLEN - ZMENY A DOPLNKY 08

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

* Názov: Územný plán mesta Zvolen - Zmeny a doplnky 08
* Spracovateľ: Ing.arch. Martin Repický, autorizovaný architekt, reg. č. 1863 AA, J. Kozáčeka 13, Zvolen

* Dátum prijatia MsZ: ÚPN M Zvolen - ZaD 08 bol schválený v MsZ uzn.č. 83/2013 dňa 23.9.2013
* Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia aj s grafickými prílohami je k dispozícii na Mestskom úrade, na odbore územného plánovania.
 

SÚBORY NA STIIAHNUTIE


 
textyZaD08, A4.pdf(297.4 kB)textová časť
ZaD08, 2A-Sirsie vztahy-Legenda.pdf(824.6 kB)ZaD08, 2A-Sirsie vztahy-Legenda.pdf
ZaD08, 2B-Sirsie vztahy-Spolu.pdf(937.7 kB)ZaD08, 2B-Sirsie vztahy-Spolu.pdf
ZaD08, 3A-KUN-Legenda.pdf(593.6 kB)ZaD08, 3A-KUN-Legenda.pdf
ZaD08, 3B-KUN-Lokalita 8-1-Spolu.pdf(274.4 kB)KUN - lokalita 8/1
ZaD08, 3D-KUN-Lokalita 8-3-Spolu.pdf(1.4 MB)KUN - lokalita 8/3
ZaD08, 4A-Doprava-Legenda.pdf(365.4 kB)ZaD08, 4A-Doprava-Legenda.pdf
ZaD08, 4C-Doprava-Lokalita 8-2-Spolu.pdf(465.4 kB)Doprava - lokalita 8/2
ZaD08, 5A-VH-Legenda.pdf(473.5 kB)ZaD08, 5A-VH-Legenda.pdf
ZaD08, 5C-VH-Lokalita 8-2-Spolu.pdf(287.7 kB)VH - lokalita 8/2
ZaD08, 6A-Energetika-Legenda.pdf(338.5 kB)ZaD08, 6A-Energetika-Legenda.pdf
ZaD08, 6B-Energetika-Lokalita 8-1-Spolu.pdf(202.6 kB)Energetika - lokalita 8/1
ZaD08, 6C-Energetika-Lokalita 8-2-Spolu.pdf(240.4 kB)Energetika - lokalita 8/2
ZaD08, 6D-Energetika-Lokalita 8-3-Spolu.pdf(1.1 MB)Energetika - lokalita 8/3
ZaD08, 7A-Príroda-Legenda.pdf(475.6 kB)ZaD08, 7A-Príroda-Legenda.pdf
ZaD08, 7C-Príroda-Lokalita 8-2-Spolu.pdf(263.1 kB)OPaK - lokalita 8/2
ZaD08, 7D-Príroda-Lokalita 8-3-Spolu.pdf(1.3 MB)OPaK - lokalita 8/3
ZaD08, 8A-VPS-Legenda.pdf(465 kB)ZaD08, 8A-VPS-Legenda.pdf
ZaD08, 8B-VPS-Lokalita 8-1-Spolu.pdf(226.7 kB)VPS - lokalita 8/1
ZaD08, 8C-VPS-Lokalita 8-2-Spolu.pdf(304.7 kB)VPS - lokalita 8/2
ZaD08, 9A-Zabery-Legenda.pdf(208.7 kB)ZaD08, 9A-Zabery-Legenda.pdf
ZaD08, 9B-Zabery-Lokalita 8-1-Spolu.pdf(238.3 kB)PPF - lokalita 8/1
ZaD08, 9C-Zabery-Lokalita 8-2-Spolu.pdf(282.7 kB)PPF - lokalita 8/2
ZaD08, 9D-Zabery-Lokalita 8-3-Spolu.pdf(1 MB)PPF - lokalita 8/3

ÚPN M ZVOLEN - ZMENY A DOPLNKY 07

Základné informácie

* Názov: Územný plán mesta Zvolen - Zmeny a doplnky 07
* Spracovateľ: Ing.Peter Machava, autorizovaný architekt, reg. č. 1261 AA, Tomášovská 851/14, Kalinovo
* Dokumentácia bola schválená uznesením MsZ č.23/2012 dňa 27.2.2012.
* Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia aj s grafickými prílohami je k dispozícii na Mestskom úrade, na odbore územného plánovania.

Súbory na stiahnutie


 

ÚPN M ZVOLEN - ZMENY A DOPLNKY 06

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Zvolen - Zmeny a doplnky 06
 • Spracovateľ: Esting, s.r.o., Nam. SNP 64/2, 960 01 Zvolen v zastúpení Ing. arch. Pavel Mikleš, autorizovaný architekt, reg. č. 0857 AA,CREAT s.r.o., Na Bystričku 16, 036 01 Martin, v zastúpení Ing. arch. Martin Pavlík, autorizovaný architekt, reg. č. 1721 AA
 • Dokumentácia bola schválená uznesením MsZ č.49/2011 dňa 26.4.2011
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia aj s grafickými prílohami je k dispozícii na Mestskom úrade, na odbore územného plánovania.

 SÚBORY NA STIAHNUTIE


 

ÚPN M ZVOLEN - ZMENY A DOPLNKY 05

Základné informácie

* Názov: Územný plán mesta Zvolen - Zmeny a doplnky 05
* Spracovateľ: Sobota s.r.o., Komenského 479/11, B.Bystrica, Ing.arch.Tomáš Sobota, reg.č.1308 AA
* Dátum prijatia MsZ: ÚPN M Zvolen - ZaD 05 bol schválený v MsZ uzn.č.32/2010 dňa 22.3.2010.
* Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia aj s grafickými prílohami je k dispozícii na Mestskom úrade, na odbore územného plánovania.

SÚBORY NA STIAHNUTIE

 


 

ÚPN M ZVOLEN - Doplnok a zmena 04

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Zvolen - Doplnok a zmena 04
 • Spracovateľ: Ing.arch.Zoltán Hajdu
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením č. 22/2009 zo dňa 23.2.2009.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia aj s grafickými prílohami je k dispozícii na Mestskom úrade, na odbore územného plánovania.

 

Súbory na stiahnutie

 


 

ÚPN MESTA ZVOLAN - DOPLNOK A ZMENA 03

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Zvolen - Doplnok a zmena 03
 • Spracovateľ: Ing.arch. Zoltán Hajdu, Študentská 16, Zvolen
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením č. 92/2008 zo dňa 29.9.2008
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia aj s grafickými prílohami je k dispozícii na Mestskom úrade, na odbore územného plánovania.

 

Súbory na stiahnutie


 

ÚPN MESTA ZVOLEN - DOPLNOK A ZMENA 02

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Zvolen - Doplnok a zmena 02
 • Spracovateľ: Ing.arch. Pavol Pavelka, M.M.Hodžu 20, Zvolen
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením č. 83/2006 zo dňa 26.6.2006
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia aj s grafickými prílohami je k dispozícii na Mestskom úrade, na odbore územného plánovania.

 

Súbory na stiahnutie


 

ÚPN MESTA ZVOLEN - DOPLNOK A ZMENA 01

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Zvolen - Doplnok a zmena 01
 • Spracovateľ: ESTING s.r.o. - Zvolen
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením č. 156/2005 zo dňa 22.12.2005
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia aj s grafickými prílohami je k dispozícii na Mestskom úrade, na odbore územného plánovania.

 

Súbory na stiahnutie


 


Úvodná stránka