Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ÚPN M Zvolen - zmeny a doplnky

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ZVOLEN - ZMENY A DOPLNKY 10

 • Názov: Územný plán mesta Zvolen - Zmeny a doplnky 10
 • Spracovateľ: Ing. arch. Tomáš Sobota, SKA č.1308AA
 • Dokumentácia je v štádiu posúdenia v zmysle § 25 stavebného zákona.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk
 • Kompletná dokumentácia aj s grafickými prílohami je k dispozícii na Mestskom úrade, na odbore územného plánovania.

 
Textová časť - úprava pre §25

 
širšie vzťahy - komplexný urbanistický návrh

 
širšie vzťahy - technická infraštruktúra

 
Komplexný urbanistický návrh

 
Doprava

 
Vodné hospodárstvo

 
Energetika

 
ÚSES

 
Verejnoprospešné stavby

 
Výkres predpokladaných záberov PP

 

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ZVOLEN - ZMENY A DOPLNKY 09

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Názov: Územný plán mesta Zvolen - Zmeny a doplnky 09
 • Spracovateľ: Ing.arch. Tomáš Sobota, autorizovaný architekt, reg. č. 1308 AA, TS design, Komenského 479/11, Banská Bystrica
 • Dátum prijatia MsZ: ÚPN M Zvolen - ZaD 09 bol schválený v MsZ uzn.č. 51/2014 dňa 18.4.2014
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia aj s grafickými prílohami je k dispozícii na Mestskom úrade, na odbore územného plánovania.

SÚBORY NA STIIAHNUTIE


 
textová časť
 textova cast.pdf (552.2 kB) (552.2 kB)

 
komplexný urbanistický návrh - legenda
 09-3-1-KUN-Legenda.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
komplexný urbanistický návrh
 kompexny urbanisticky navrh.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
doprava legenda
 09-4-1-Doprava-Legenda.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
doprava
 verejne dopravne vybavenie.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
vodné hospodárstvo - legenda
 09-5-1-Voda-Legenda.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
vodné hospodárstvo
 vodne hospodarstvo.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
ochrana prírody a krajiny - legenda
 09-7-1-OPAK-Legenda.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
ochrana prírody a krajiny
 ochrana prirody tvorba krajiny USES.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Regulatívy a VPS - legenda
 09-8-1-VPS-Legenda.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Regulatívy a VPS
 regulativy VPS.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Predpokladané zábery PP - legenda
 09-9-1-Zabery-Legenda.pdf (746.9 kB) (746.9 kB)

 
Predpokladané zábery PP
 zabery polnohospodarskej a lesnej pôdy.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 

ÚPN M ZVOLEN - ZMENY A DOPLNKY 08

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

* Názov: Územný plán mesta Zvolen - Zmeny a doplnky 08
* Spracovateľ: Ing.arch. Martin Repický, autorizovaný architekt, reg. č. 1863 AA, J. Kozáčeka 13, Zvolen

* Dátum prijatia MsZ: ÚPN M Zvolen - ZaD 08 bol schválený v MsZ uzn.č. 83/2013 dňa 23.9.2013
* Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia aj s grafickými prílohami je k dispozícii na Mestskom úrade, na odbore územného plánovania.
 

SÚBORY NA STIIAHNUTIE


 
textová časť
 textyZaD08, A4.pdf (297.4 kB) (297.4 kB)

 
 ZaD08, 2A-Sirsie vztahy-Legenda.pdf (824.6 kB) (824.6 kB)

 
 ZaD08, 2B-Sirsie vztahy-Spolu.pdf (937.7 kB) (937.7 kB)

 
 ZaD08, 3A-KUN-Legenda.pdf (593.6 kB) (593.6 kB)

 
KUN - lokalita 8/1
 ZaD08, 3B-KUN-Lokalita 8-1-Spolu.pdf (274.4 kB) (274.4 kB)

 
 ZaD08, 3C-KUN-Lokalita 8-2-Spolu.pdf (530.6 kB) (530.6 kB)

 
KUN - lokalita 8/3
 ZaD08, 3D-KUN-Lokalita 8-3-Spolu.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
 ZaD08, 4A-Doprava-Legenda.pdf (365.4 kB) (365.4 kB)

 
 ZaD08, 4B-Doprava-Lokalita 8-1-Spolu.pdf (264 kB) (264 kB)

 
Doprava - lokalita 8/2
 ZaD08, 4C-Doprava-Lokalita 8-2-Spolu.pdf (465.4 kB) (465.4 kB)

 
 ZaD08, 5A-VH-Legenda.pdf (473.5 kB) (473.5 kB)

 
VH - lokalita 8/2
 ZaD08, 5C-VH-Lokalita 8-2-Spolu.pdf (287.7 kB) (287.7 kB)

 
 ZaD08, 6A-Energetika-Legenda.pdf (338.5 kB) (338.5 kB)

 
Energetika - lokalita 8/1
 ZaD08, 6B-Energetika-Lokalita 8-1-Spolu.pdf (202.6 kB) (202.6 kB)

 
Energetika - lokalita 8/2
 ZaD08, 6C-Energetika-Lokalita 8-2-Spolu.pdf (240.4 kB) (240.4 kB)

 
Energetika - lokalita 8/3
 ZaD08, 6D-Energetika-Lokalita 8-3-Spolu.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
 ZaD08, 7A-Príroda-Legenda.pdf (475.6 kB) (475.6 kB)

 
OPaK - lokalita 8/2
 ZaD08, 7C-Príroda-Lokalita 8-2-Spolu.pdf (263.1 kB) (263.1 kB)

 
OPaK - lokalita 8/3
 ZaD08, 7D-Príroda-Lokalita 8-3-Spolu.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
 ZaD08, 8A-VPS-Legenda.pdf (465 kB) (465 kB)

 
VPS - lokalita 8/1
 ZaD08, 8B-VPS-Lokalita 8-1-Spolu.pdf (226.7 kB) (226.7 kB)

 
VPS - lokalita 8/2
 ZaD08, 8C-VPS-Lokalita 8-2-Spolu.pdf (304.7 kB) (304.7 kB)

 
 ZaD08, 9A-Zabery-Legenda.pdf (208.7 kB) (208.7 kB)

 
PPF - lokalita 8/1
 ZaD08, 9B-Zabery-Lokalita 8-1-Spolu.pdf (238.3 kB) (238.3 kB)

 
PPF - lokalita 8/2
 ZaD08, 9C-Zabery-Lokalita 8-2-Spolu.pdf (282.7 kB) (282.7 kB)

 
PPF - lokalita 8/3
 ZaD08, 9D-Zabery-Lokalita 8-3-Spolu.pdf (1 MB) (1 MB)

 

ÚPN M ZVOLEN - ZMENY A DOPLNKY 07

Základné informácie

* Názov: Územný plán mesta Zvolen - Zmeny a doplnky 07
* Spracovateľ: Ing.Peter Machava, autorizovaný architekt, reg. č. 1261 AA, Tomášovská 851/14, Kalinovo
* Dokumentácia bola schválená uznesením MsZ č.23/2012 dňa 27.2.2012.
* Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia aj s grafickými prílohami je k dispozícii na Mestskom úrade, na odbore územného plánovania.

Súbory na stiahnutie


 
textová časť
 UPN M ZaD 07- MsZ.pdf (110.4 kB) (110.4 kB)

 
širšie vžťahy
 1-SV.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
širšie vžťahy-legenda
 1 SV legenda_3.pdf (681.6 kB) (681.6 kB)

 
komplexný urb.návrh
 3-KUN.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
komplexný urb. návrh-legenda
 3 KUN legenda_3.pdf (2 MB) (2 MB)

 
vodné hospodástvo
 5-voda.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
vodné hospodárstvo -legenda
 5 voda legenda_3.pdf (694.9 kB) (694.9 kB)

 
energetika
 6-energetika.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
energetika-legenda
 6 energetika legenda_3.pdf (532.5 kB) (532.5 kB)

 
verejnoprospešné stavby
 8-VPS.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
verejnoprospešné stavby-legenda
 8 VPS legenda_3.pdf (663.3 kB) (663.3 kB)

 

ÚPN M ZVOLEN - ZMENY A DOPLNKY 06

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Zvolen - Zmeny a doplnky 06
 • Spracovateľ: Esting, s.r.o., Nam. SNP 64/2, 960 01 Zvolen v zastúpení Ing. arch. Pavel Mikleš, autorizovaný architekt, reg. č. 0857 AA,CREAT s.r.o., Na Bystričku 16, 036 01 Martin, v zastúpení Ing. arch. Martin Pavlík, autorizovaný architekt, reg. č. 1721 AA
 • Dokumentácia bola schválená uznesením MsZ č.49/2011 dňa 26.4.2011
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia aj s grafickými prílohami je k dispozícii na Mestskom úrade, na odbore územného plánovania.

 SÚBORY NA STIAHNUTIE


 
textová časť
 Textová časť-UPN M Zvolen-ZaD 06_čistopis.pdf (377.8 kB) (377.8 kB)

 
širšie vžťahy KUN
 1-2_SVA_KUN kombi_sv (1).pdf (3.9 MB) (3.9 MB)

 
širšie vžťahy KUN -legenda
 1-2_SVA_KUN legenda_sv (1).pdf (285.4 kB) (285.4 kB)

 
šišie vzťahy TI
 2-2_SVA_TI kombinacia_kun_TI (1).pdf (3.9 MB) (3.9 MB)

 
šišie vzťahy TI - legenda
 2-2_SVA_TI legenda_SV_TI (1).pdf (206.2 kB) (206.2 kB)

 
komplexný urb.návrh
 3-4_5-910 kombi_KUV (2) (1).pdf (3.6 MB) (3.6 MB)

 
komplexný urb. návrh-legend
 3-4_5-910 legenda_KUV (1).pdf (288.6 kB) (288.6 kB)

 
doprava
 4-4_5-910 kombinacia_dopr (1).pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
doprava-legenda
 4-4_5-910 legenda_dopr (1).pdf (202.7 kB) (202.7 kB)

 
vodné hospodástvo
 5-4_5-910 kombin_voda (1).pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
vodné hospodárstvo -legenda
 5-4_5-910 legenda_voda (1).pdf (319.2 kB) (319.2 kB)

 
energetika
 6-4_5-910 kombin_energ (1).pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
energetika-legenda
 6-4_5-910 legenda_energ (1).pdf (231.4 kB) (231.4 kB)

 
ochrana prírody a krajiny
 7-4_5-910 kombin_VOPaTK (1).pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

 
ochrana prírody a krajiny -legenda
 7-4_5-910 legenda_VOPaTK (1).pdf (274.5 kB) (274.5 kB)

 
verejnoprospešné stavby
 8-4_5-910 kombin_VPS (1).pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
verejnoprospešné stavby-legenda
 8-4_5-910 legenda_VPS (1).pdf (309.8 kB) (309.8 kB)

 
predpokaldané zábery PP
 9-4_5-910 kombin_PPF_LPF (1).pdf (3.2 MB) (3.2 MB)

 
predpokaldané zábery PP-legenda
 9-4_5-910 legenda_PPF_LPF (1).pdf (159.5 kB) (159.5 kB)

 

ÚPN M ZVOLEN - ZMENY A DOPLNKY 05

Základné informácie

* Názov: Územný plán mesta Zvolen - Zmeny a doplnky 05
* Spracovateľ: Sobota s.r.o., Komenského 479/11, B.Bystrica, Ing.arch.Tomáš Sobota, reg.č.1308 AA
* Dátum prijatia MsZ: ÚPN M Zvolen - ZaD 05 bol schválený v MsZ uzn.č.32/2010 dňa 22.3.2010.
* Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia aj s grafickými prílohami je k dispozícii na Mestskom úrade, na odbore územného plánovania.

SÚBORY NA STIAHNUTIE

 


 
Textová časť
 Text-Doplnok_05.pdf (735.8 kB) (735.8 kB)

 
zoznam príloh
 00_zoznam_priloh_novy.pdf (387.2 kB) (387.2 kB)

 
legenda-širšie vzťahy-urbanizmus
 1-1_sv_legenda.pdf (1019.7 kB) (1019.7 kB)

 
širšie vzťahy-komplexný urbanistický návrh
 1-2_SVA.pdf (6.6 MB) (6.6 MB)

 
širšie vzťahy-komplexný urbanistický návrh
 1-3_SVB.pdf (5.5 MB) (5.5 MB)

 
legenda-širšie vzťahy-TI
 2-1_sv_TI_leg.pdf (595.2 kB) (595.2 kB)

 
širšie vzťahy-TI
 2-2_SVTI_A.pdf (4.9 MB) (4.9 MB)

 
širšie vzťahy-TI
 2-3_SVTI_B.pdf (5.8 MB) (5.8 MB)

 
legenda-komplexný urbanistický návrh
 3-1_KUN_legenda.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
kompl.urbanist.návrh
 3-2.pdf (3.9 MB) (3.9 MB)

 
komplexný urbanistický návrh
 3-3.pdf (3.7 MB) (3.7 MB)

 
komplexný urbanistický návrh
 3-4.pdf (2.9 MB) (2.9 MB)

 
komplexný urbanistický návrh
 3-5.pdf (3 MB) (3 MB)

 
komplexný urbanistický návrh
 3-6.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

 
komplexný urbanistický návrh
 3-7.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

 
doprava
 4-1_VDV_legenda.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
doprava
 4-2.pdf (3.3 MB) (3.3 MB)

 
doprava
 4-3.pdf (3 MB) (3 MB)

 
doprava
 4-4.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
doprava
 4-5.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
doprava
 4-6.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
doprava
 4-7.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
vodné hospodárstvo
 5-1_Voda_legenda.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Vodne hospodarstvo
 5-2.pdf (3.2 MB) (3.2 MB)

 
vodné hospodárstvo
 5-3.pdf (2.8 MB) (2.8 MB)

 
vodné hospodárstvo
 5-4.pdf (2 MB) (2 MB)

 
vodné hospodárstvo
 5-5.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

 
vodné hospodárstvo
 5-6.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
vodné hospodárstvo
 5-7.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
energetika
 6-1_ENER_legenda.pdf (1 MB) (1 MB)

 
energetika
 6-2.pdf (2.9 MB) (2.9 MB)

 
energetika
 6-3.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

 
energetika
 6-4.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
energetika
 6-5.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
energetika
 6-6.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

 
energetika
 6-7.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
ochrana prírody a tvorba krajiny
 7-1_OPAK_legenda.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
ochrana prírody a tvorba krajiny
 7-2.pdf (3.8 MB) (3.8 MB)

 
ochrana prírody a tvorba krajiny
 7-3.pdf (3.8 MB) (3.8 MB)

 
ochrana prírody a tvorba krajiny
 7-4.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
ochrana prírody a tvorba krajiny
 7-5.pdf (3.7 MB) (3.7 MB)

 
ochrana prírody a tvorba krajiny
 7-6.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

 
ochrana prírody a tvorba krajiny
 7-7.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
regulatívy a VPS
 8-1_REGVPS_legenda.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
regulatívy a VPS
 8-2.pdf (3.1 MB) (3.1 MB)

 
regulatívy a VPS
 8-3.pdf (2.9 MB) (2.9 MB)

 
regulatívy a VPS
 8-4.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
regulatívy a VPS
 8-5.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
regulatívy a VPS
 8-6.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

 
regulatívy a VPS
 8-7.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
zábery PP
 9-1_PPF_legenda.pdf (709.6 kB) (709.6 kB)

 
zábery PP
 9-2.pdf (3.2 MB) (3.2 MB)

 
zábery PP
 9-3.pdf (3.3 MB) (3.3 MB)

 
zábery PP
 9-4.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
zábery PP
 9-5.pdf (3.3 MB) (3.3 MB)

 
zábery PP
 9-6.pdf (2.9 MB) (2.9 MB)

 
zábery PP
 9-7.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

 

ÚPN M ZVOLEN - Doplnok a zmena 04

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Zvolen - Doplnok a zmena 04
 • Spracovateľ: Ing.arch.Zoltán Hajdu
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením č. 22/2009 zo dňa 23.2.2009.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia aj s grafickými prílohami je k dispozícii na Mestskom úrade, na odbore územného plánovania.

 

Súbory na stiahnutie

 


 
textová časť

 
titulný list
 0.pdf (48.4 kB) 0.pdf (48.4 kB)

 
širšie vzťahy
 1.pdf (317.9 kB) 1.pdf (317.9 kB)

 
komplexný urbanistický
 3.pdf (369.8 kB) 3.pdf (369.8 kB)

 
Energetika
 6.pdf (281.6 kB) 6.pdf (281.6 kB)

 
Verejnoprospešné stavby
 8.pdf (283 kB) 8.pdf (283 kB)

 

ÚPN MESTA ZVOLAN - DOPLNOK A ZMENA 03

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Zvolen - Doplnok a zmena 03
 • Spracovateľ: Ing.arch. Zoltán Hajdu, Študentská 16, Zvolen
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením č. 92/2008 zo dňa 29.9.2008
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia aj s grafickými prílohami je k dispozícii na Mestskom úrade, na odbore územného plánovania.

 

Súbory na stiahnutie


 
textová časť
 text.pdf (84.6 kB) text.pdf (84.6 kB)

 
širšie vzťahy

 
komplexný výkres funkčného využitia územia

 
doprava
 doprava 03.pdf (185.2 kB) doprava 03.pdf (185.2 kB)

 
vodné hospodárstvo
 vodne hosp. 03.pdf (175.6 kB) vodne hosp. 03.pdf (175.6 kB)

 
energetika
 energetika 03.pdf (191.7 kB) energetika 03.pdf (191.7 kB)

 
verejnoprospešné stavby
 vps 03.pdf (176.1 kB) vps 03.pdf (176.1 kB)

 

ÚPN MESTA ZVOLEN - DOPLNOK A ZMENA 02

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Zvolen - Doplnok a zmena 02
 • Spracovateľ: Ing.arch. Pavol Pavelka, M.M.Hodžu 20, Zvolen
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením č. 83/2006 zo dňa 26.6.2006
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia aj s grafickými prílohami je k dispozícii na Mestskom úrade, na odbore územného plánovania.

 

Súbory na stiahnutie


 
Komplexný výkres priestorového usporiadania
 kompl.urb.vykres.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Textová časť
 ÚPN_mesta_Zvolen-zmena02.pdf (74.2 kB) (74.2 kB)

 

ÚPN MESTA ZVOLEN - DOPLNOK A ZMENA 01

Základné informácie

 • Názov: Územný plán mesta Zvolen - Doplnok a zmena 01
 • Spracovateľ: ESTING s.r.o. - Zvolen
 • Dátum prijatia MsZ: uznesením č. 156/2005 zo dňa 22.12.2005
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia aj s grafickými prílohami je k dispozícii na Mestskom úrade, na odbore územného plánovania.

 

Súbory na stiahnutie


 
Komplexný výkres priestorového usporiadania
 komplexny urb.vykres 01.pdf (202 kB) (202 kB)

 
Textová časť
 ÚPNZ_doplnok_a_zmena_01.pdf (123.9 kB) (123.9 kB)

 


Úvodná stránka