Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Územné plány zón

Územný plán zóny Pamiatková zóna mesta Zvolen - Zmeny a doplnky 01

Základné informácie

Názov: ÚPN Z Pamiatková zóna mesta Zvolen - Zmeny a doplnky 01
Spracovateľ: ESTING s.r.o. Námestie SNP 64/2, Zvolen
Dokumentácia je v štádiu prerokovania
Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, ktisoncikova@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade, odbor územného plánovania 3.posch., č.dv. 355.

 


 

Súbory na stiahnutie

textová časť

 
obálka
 OBALKA_1.pdf (34.1 kB) OBALKA_1.pdf (34.1 kB)

 
vymedzenie riešeného územia a pozemkov pre VPS
 s2uprava.pdf (5.8 MB) s2uprava.pdf (5.8 MB)

 
komplexný urbanistický návrh
 s3uprava.pdf (19.2 MB) s3uprava.pdf (19.2 MB)

 
doprava
 s5uprava.pdf (17 MB) s5uprava.pdf (17 MB)

 
zeleň
 s7uprava.pdf (20.6 MB) s7uprava.pdf (20.6 MB)

 
vodné hospodárstvo
 s8uprava.pdf (11.7 MB) s8uprava.pdf (11.7 MB)

 
zásobovanie elektrickou energiou
 s9uprava.pdf (4.6 MB) s9uprava.pdf (4.6 MB)

 
zásobovanie plynom a teplom
 s10uprava.pdf (3.6 MB) s10uprava.pdf (3.6 MB)

 
oznamovacie rozvody
 s11uprava.pdf (4.9 MB) s11uprava.pdf (4.9 MB)

 
regulácia funkčného využitia
 s12uprava.pdf (3.9 MB) s12uprava.pdf (3.9 MB)

 
regulácia priestorového usporiadania
 s13uprava.pdf (20.2 MB) s13uprava.pdf (20.2 MB)

 
CO doložka
 s14.pdf (6.6 MB) s14.pdf (6.6 MB)

 

Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán zóny Zvolen. Čierne Zeme - Trňanský chodník - Zmeny a doplnky 03

Územný plán zóny Zvolen - Čierne zeme - Trňanský chodník ZaD 03

Základné informácie

Názov: ÚPNZ Zvolen Čierne zeme - Trňanský chodník - Zmeny a doplnky 03
Spracovateľ: ESTING s.r.o. Námestie SNP 64/2, Zvolen
Dokumentácia je v štádiu prerokovania
Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 211, mivanova@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade, odbor územného plánovania 3.posch., č.dv. 355.

 


 
Územný plán zóny Zvolen - Čierne zeme - Trňanský chodník ZaD 03 - textová časť

 
širšie vzťahy ZaD 02

 
B-5 výkres funkčnej a priestorovej regulácie

 

Územný plán zóny Zvolen, Mestský park Horné Lanice

Základné informácie

Názov: ÚPN Z Zvolen, Mestský park Horné Lanice

Spracovateľ: Ing.arch.Tomáš Sobota, B.Bystrica

Dátum prijatia v MsZ:  ÚPN Z schválený MsZ vo Zvolene uzn.č. 51/2016 zo dňa 25.4.2016.
Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, mivanova@zvolen.sk

Súbory na stiahnutie


 
Textová časť
 Textova_cast.pdf (911.4 kB) (911.4 kB)

 
Širšie vzťahy
 01-Sirsievztahy.pdf (4.2 MB) (4.2 MB)

 
komplexný urbanistický návrh
 02-KUN.pdf (5.4 MB) (5.4 MB)

 
doprava
 03-Doprava.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

 
vodné hospodárstvo
 04-Vodne_Hosp.pdf (4.6 MB) (4.6 MB)

 
energetika
 05-Energetika.pdf (4.7 MB) (4.7 MB)

 
zeleň a prvky ÚSES
 06-Uses.pdf (5.5 MB) (5.5 MB)

 
výkres regulatívov
 07-Regulativy.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

 
vlastnícke vzťahy
 08-Vlastnictvo.pdf (3.5 MB) (3.5 MB)

 
verejnoprospešné stavby
 09-VPStavby.pdf (5 MB) (5 MB)

 
doložka CO
 10-Vykres_CO.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

 
etapizácia
 11-Dopln_Etapizacia.pdf (5.6 MB) (5.6 MB)

 

Územný plán zóny - Zvolen Podborová, lokalita Sarvaška - Nad kasárňami

Základné informácie

 •  Názov: ÚPN Z Zvolen Podborová, lokalita Sarvaška - Nad kasárňami
 •  Spracovateľ: Ing.arch.Martin Repický, Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
 •  Dátum prijatia v MsZ:  ÚPN Z schválený MsZ vo Zvolene uzn.č.45/2015 dňa 30.3.2015
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk
 • Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.

  

 

Súbory na stiahnutie


 
textová časť
 UPZ Sarvaska nad kasarnami, Texty 09.03.15-čistopis na tlač 04-2015.pdf (832.9 kB) (832.9 kB)

 
výkres širších vzťahov
 01 Širšie vzťahy A2, 15.02.13.pdf (3 MB) (3 MB)

 
komplexný urbanistický návrh
 02 KUN, 15.02.13.pdf (5.2 MB) (5.2 MB)

 
doprava
 03 Doprava, 15.02.13.pdf (4.6 MB) (4.6 MB)

 
technická infraštruktúra
 04 Infraštruktúra, 15.02.13.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
zeleň
 05 Zeleň, 15.02.13.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
výkres regulácie 06A
 06A Regulácia, 15.02.13.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
výkres regulácie 06B
 06B Regulácia, 15.02.13.pdf (743.6 kB) (743.6 kB)

 
výkres regulácie 06C
 06C Regulácia, 15.02.13.pdf (764.1 kB) (764.1 kB)

 
výkres regulácie 06D
 06D Regulácia, 15.02.13.pdf (715.7 kB) (715.7 kB)

 
výkres regulácie 06E
 06E Regulácia, 15.02.13.pdf (701.3 kB) (701.3 kB)

 
výkres regulácie 06F
 06F Regulácia, 15.02.13.pdf (666.6 kB) (666.6 kB)

 
výkres regulácie 06G
 06G Regulácia, 15.02.13.pdf (718 kB) (718 kB)

 
vlastnícke vzťahy
 07 Vlastníctvo, 15.02.13.pdf (3.4 MB) (3.4 MB)

 
verejnoprospešné stavby
 08 VPS, 15.02.13.pdf (4 MB) (4 MB)

 
doložka CO
 09 Doložka CO A3, 15.02.13.pdf (576.5 kB) (576.5 kB)

 

Zadanie pre ÚPN Z Zvolen, Mestský park Horné Lanice

Základné informácie

 • Názov: Zadanie pre ÚPN Z Zvolen, Mestský park Horné Lanice
 • Spracovateľ: Mesto Zvolen
 •  Dátum prijatia v MsZ:  Zadanie pre ÚPN Z schváleéý MsZ vo Zvolene uzn.č.90/2014 dňa 22.9.2014.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Súbory na stiahnutie


 
text zadania
 Zadanie UPN Z - Horne Lanice-cistopis.pdf (461.6 kB) (461.6 kB)

 

ÚPN Z ZVOLEN ÚPN Z, ČIERNE ZEME - TRŇANSKÝ CHODNÍK-ZMENY A DOPLNKY 02

Základné informácie

 •     Názov: ÚPN Z Zvolen Čierne zeme, Trňanský chodník - Zmeny a doplnky 02.
 •     Spracovateľ: ESTING s.r.o. Námestie SNP 64/2, Zvolen
 •      Dátum prijatia v MsZ:  ÚPN Z schválený MsZ vo Zvolene uzn.č.62/2014 zo dňa 26.5.2014.
 •     Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.

Súbory na stiahnutie


 
textová časť
 UPNZTrnansky chodnik ZaD02-§25.pdf (553.2 kB) (553.2 kB)

 
širšie vzťahy
 B1_sirise_5000_kombi.pdf (3 MB) (3 MB)

 
komplexný urbanistický návrh
 B2_komplexny kombi.pdf (3.7 MB) (3.7 MB)

 
technická infraštruktúra
 B3_TI_ kombi.pdf (4 MB) (4 MB)

 
zelen
 B4_zelen_Kombi.pdf (4.4 MB) (4.4 MB)

 
regulácia
 B5_REGULACIA_kombi.pdf (3.7 MB) (3.7 MB)

 
verejnoprospešné stavby
 B6_VPS_KOMBI.pdf (4.3 MB) (4.3 MB)

 
doložka CO
 B7_DOLOZKA CO_KOMBI.pdf (4.4 MB) (4.4 MB)

 

ZADANIE ÚPN Z ZVOLEN PODBOROVÁ, LOKALITA SARVAŠKA - NAD KASÁRŇAMI

Základné informácie

Názov: ZADANIE ÚPN Z Zvolen Podborová, lokalita Sarvaška - Nad kasárňami
Spracovateľ: Mesto Zvolen

Dátum prijatia v MsZ: Zadanie bolo schválené MsZ vo Zvolene uzn.č.20/2014 dňa 24.2.2014.
Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.


 
text

 
grafická príloha k Zadaniu ÚPN Z

 

ÚPN Z ZVOLEN ZÁPAD - BARINY I

Základné informácie

 Názov: ÚPN Z Zvolen západ- Bariny I 
 Spracovateľ: Ing. arch. Martin Repický 
 Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.

 


 
ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY Zvolen západ – Bariny I.

 
ÚPZ BARINY-ŠIRŠIE VZŤAHY

 
ÚPZ BARINY-KUN

 
ÚPZ BARINY-DOPRAVA

 
ÚPZ BARINY-VODNÉ HOSPODÁRSTVO

 
ÚPZ BARINY-ENERGIE

 
ÚPZ BARINY-ZELEŇ

 
ÚPZ BARINY-REGULÁCIA

 
ÚPZ BARINY-VLASTNÍCTVO-13.07.23

 
ÚPZ BARINY-VPS

 
ÚPZ BARINY-CO

 

Územný plán zóny Zvolen, Čierne zeme - Trňanský chodník - Zadanie

Základné informácie

 • Názov: ÚPN Z Zvolen, Čierne zeme - Trňanský chodník - zadanie
 • Spracovateľ: Mesto Zvolen v spolupráci s Esting, s.r.o., Nam. SNP 64/2, 960 01 Zvolen, CREAT s.r.o., Na Bystričku 16, 036 01 Martin
 • Dátum prijatia v MsZ: Zadanie bolo schválené MsZ vo Zvolene uzn.č.83/2011 dňa 26.9.2011
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.


Súbory na stiahnutie

 


 
textova cast
 Zadanie UPNZ-TCH-060911.pdf (858.2 kB) (858.2 kB)

 

ÚPN Z PAMIATKOVÁ ZÓNA MESTA ZVOLEN

Základné informácie

 • Názov: ÚPN Z Pamiatková zóna mesta Zvolen
 • Spracovateľ: Ing. arch. Vladimír Letovanec - FUTURE, Tajovského 30, Banská Bystrica
 • Dátum prijatia MsZ: ÚPN Z bol schválený uzn. MsZ č.115/2010 zo dňa 25.10.2010.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.


Súbory na stiahnutie


 
sprievodná správa
 text_sprievodná.pdf (898 kB) (898 kB)

 
regulatívy - záväzná časť
 text_regulativy.pdf (379.2 kB) (379.2 kB)

 
širšie vzťahy
 1_širšie_vzťahy.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
riešené územie
 2_rieŠ_Územie_n_doprac.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
urbanistický návrh
 3_urbanistickÝ_n_doprac.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

 
urbanistický výhľad
 4_urban_výhľad 2020_n_doprac.pdf (5.3 MB) (5.3 MB)

 
doprava
 5_doprava_n_doprac.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

 
schéma dopravy
 6_schéma_dopravy.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
zeleň
 7_zeleň.pdf (3.6 MB) (3.6 MB)

 
vodovod+kanalizácia
 8_vodné_hospodárstvo.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
elektrina
 9_elektrina.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
plyn+tepelné rozvody
 10_plyn_teplo.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
oznamovacie rozvody
 11_oznamovacie_rozvody.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
regulácia funkčného využitia
 12_funkĆ_regul_uprav_n_doprac.pdf (3 MB) (3 MB)

 
regulácia priestorového usporiadania
 13_regul_priestor_n_doprac.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 

KONCEPT ÚPN Z ZVOLEN-ČIERNE ZEME-RÁKOŠ

Základné informácie

 • Názov: Koncept ÚPN Z Zvolen-Čierne zeme-Rákoš
 • Spracovateľ: Architecture UNA, Architektonický a projektový ateliér s.r.o., Koceľova 15, 821 05 Bratislava II
 • Dokumentácia je v štádiu spracovania návrhu po schválení súborného stanoviska ku konceptu.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.

 

Súbory na stiahnutie


 
TEXTY
 text_UPN-Z-Rakos.pdf (948 kB) (948 kB)

 

VÝKRESY


 
širšie vzťahy

 
komplexny výkres -A

 
komplexný výkres - B

 
doprava

 
vodné hospodárstvo

 
elektika

 
teplofikácia

 
plyn

 
zelen + uses

 
regulatívy

 
verejno-prospešné stavby

 
vlastnícke vzťahy

 

ÚPN ZÓNY ČIERNE ZEME-TRŇANSKÝ CHODNÍK

Základné informácie

 • Názov: ÚPN Z Čierne zeme - Trňanský chodník
 • Spracovateľ:  ESTING s.r.o. - Zvolen
 • Dátum prijatia MsZ: ÚPN Z bol schválený uzn. MsZ č.60/2007 dňa 28.5.2007

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.

 

Súbory na stiahnutie


 
sirsie vztahy
 sirsie vztahy-TCH.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
komplexný urbanistický návrh
 B2 KOMPLEXNY URBANISTICKY NAVRH.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
technická vybavenosť
 B3 TECHNICKA VYBAVENOST.pdf (3.8 MB) (3.8 MB)

 
zelen
 B4 ZELEN.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

 
regulacny vykres
 B5 VYKRES PRIESTOROVEJ REGULACIE.pdf (3 MB) (3 MB)

 
VPS
 B6 VYKRES VEREJNOPROSP STAVIEB.pdf (3.3 MB) (3.3 MB)

 
Dolozka CO
 B7 DOLOZKA CO.pdf (2.8 MB) (2.8 MB)

 
textová časť návrhu
 správa_upnz__CIERNE_ZEME.pdf (345.2 kB) (345.2 kB)

 

ÚPN Z ZVOLEN-ČIERNE ZEME-TEPLIČKY

Základné informácie

 • Názov: ÚPN Z Čierne zeme - Tepličky
 • Spracovateľ: Ing. arch. Roman Halmi (Palackého 14, Bratislava), Ing.arch. Zuzana Kubíčková (Bellova 7, Martin), Ing.arch. Martin Pavlík (Novomestského 12, Martin)
 • Dátum prijatia MsZ:  ÚPN Z bol schválený uzn. MsZ č.61/2007 dňa 28.5.2007.

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.

 

Súbory na stiahnutie


 
sirsie vztahy
 sirsie vztahy-Teplicky.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

 
Komplexný urbanistický návrh
 02_komplexny_teplicky_1000.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
doprava
 03_doprava_1000.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
krajina
 04_krajina_1000.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
energeticke hospodarstvo
 05_energie_1000.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Vodne hospodarstvo
 06_voda_1000.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Regulačný výkres
 07_regulacny_teplicky.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
Výkres verejnoprospešných stavieb
 08_VPS_teplicky.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
dolozka CO
 09_schema_civil_ochrana 2000.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Návrh ÚPN Z - textová časť
 Návrh_UPNZ-ČZ-Tepličky.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 

ÚPNZ ZVOLEN ČIERNE ZEME - TEPLIČKY, Zmeny a doplnky 01

Základné informácie

 • Názov: ÚPNZ Zvolen Čierne zeme - Tepličky - Zmeny a doplnky 01.
 • Spracovateľ: ESTING s.r.o. Námestie SNP 64/2, Zvolen ; CREAT s.r.o. Na Bystričku 16,  Martin.
 • Dátum prijatia MsZ: ÚPN Z - ZaD 01 bol schválený uzn.č.19/2010 dňa 22.2.2010.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.


Súbory na stiahnutie


 
textova cast
 UPN Z - CZ-Teplicky-ZaD 01-textova cast.pdf (375.9 kB) (375.9 kB)

 
komplexný urbanistický návrh
 02-komplexny urbanisticky navrh.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
funkčná a priestorová regulácia
 07-vykres priestorovej regulacie.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
Dolozka CO
 Dolozka CO-Teplicky-ZaD 01.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 

ÚPN Z ZVOLEN ČIERNE ZEME - TRŇANSKÝ CHODNÍK, Zmeny a doplnky 01

Základné informácie

 • Názov: ÚPNZ Zvolen Čierne zeme - Trňanský chodník - Zmeny a doplnky 01.
 • Spracovateľ: ESTING s.r.o. Námestie SNP 64/2, Zvolen ; CREAT s.r.o. Na Bystričku 16, Martin.
 • Dátum prijatia v MsZ: ÚPN Z ZaD 01 bol schválený uzn.č.48/2011 dňa 26.4.2011
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.


Súbory na stiahnutie


 
textová časť
 ZaD UPNZTrnansky chodnik-cistopis.pdf (247.4 kB) (247.4 kB)

 
širšie vzťahy
 B1_sirsie_5000_kombi.pdf (2.5 MB) (2.5 MB)

 
komplexný urb. návrh
 B2_komplexny_kombi.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

 
dopravná a technická infraštruktúra
 B3_TI_kombi.pdf (2.6 MB) (2.6 MB)

 
funkčná a priestorová regulácia
 B5_regulacia_kombi.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

 

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ZVOLEN-SARVAŠKA - ZADANIE

Základné informácie

 • Názov: ÚPN Z Zvolen-Sarvaška - Zadanie
 • Spracovateľ: REPROS Ing.arch. Alexander Bánovský, Kozačekova 16,  960 01 Zvolen
 • Dokumentácia je v štádiu vyhodnotenia pripomienok k zadaniu.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.

 

Súbory na stiahnutie


 
súbor na stiahnutie
 Zadanie1.pdf (128.4 kB) (128.4 kB)

 


Úvodná stránka