Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Územné plány zón

Územný plán zóny Pamiatková zóna mesta Zvolen - Zmeny a doplnky 01

Základné informácie

Názov: ÚPN Z Pamiatková zóna mesta Zvolen - Zmeny a doplnky 01
Spracovateľ: ESTING s.r.o. Námestie SNP 64/2, Zvolen
Dokumentácia je v štádiu posúdenia v zmysle §25 stav. zákona
Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, ktisoncikova@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade, odbor územného plánovania 3.posch., č.dv. 355.

 


 

Súbory na stiahnutie

textováčasť.pdf(255.7 kB)textová časť
obalka.pdf(34 kB)obálka
s3p.pdf(19.2 MB)komplexný urbanistický návrh
s5p.pdf(17 MB)doprava
s7p.pdf(20.6 MB)zeleň
s8p.pdf(11.7 MB)vodné hospodárstvo
s9p.pdf(4.6 MB)zásobovanie elektrickou energiou
s10p.pdf(3.6 MB)zásobovanie plynom a teplom
s11p.pdf(4.9 MB)oznamovacie rozvody
s12p.pdf(3.9 MB)regulácia funkčného využitia
s14p.pdf(6.6 MB)CO doložka

Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán zóny Zvolen. Čierne Zeme - Trňanský chodník - Zmeny a doplnky 03

Územný plán zóny Zvolen - Čierne zeme - Trňanský chodník ZaD 03

Základné informácie

Názov: ÚPNZ Zvolen Čierne zeme - Trňanský chodník - Zmeny a doplnky 03
Spracovateľ: ESTING s.r.o. Námestie SNP 64/2, Zvolen
Dokumentácia je v štádiu prerokovania
Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 211, mivanova@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade, odbor územného plánovania 3.posch., č.dv. 355.

 


 
širšie_vzťah_ZaD 02.pdf(3 MB)širšie vzťahy ZaD 02
grafická časť - výkres B5.pdf(880.4 kB)B-5 výkres funkčnej a priestorovej regulácie

Územný plán zóny Zvolen, Mestský park Horné Lanice

Základné informácie

Názov: ÚPN Z Zvolen, Mestský park Horné Lanice

Spracovateľ: Ing.arch.Tomáš Sobota, B.Bystrica

Dátum prijatia v MsZ:  ÚPN Z schválený MsZ vo Zvolene uzn.č. 51/2016 zo dňa 25.4.2016.
Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, mivanova@zvolen.sk

Súbory na stiahnutie


 
Textova_cast.pdf(911.4 kB)Textová časť
01-Sirsievztahy.pdf(4.2 MB)Širšie vzťahy
02-KUN.pdf(5.4 MB)komplexný urbanistický návrh
03-Doprava.pdf(5.3 MB)doprava
04-Vodne_Hosp.pdf(4.6 MB)vodné hospodárstvo
05-Energetika.pdf(4.7 MB)energetika
06-Uses.pdf(5.5 MB)zeleň a prvky ÚSES
07-Regulativy.pdf(5.3 MB)výkres regulatívov
08-Vlastnictvo.pdf(3.5 MB)vlastnícke vzťahy
09-VPStavby.pdf(5 MB)verejnoprospešné stavby
10-Vykres_CO.pdf(2.7 MB)doložka CO
11-Dopln_Etapizacia.pdf(5.6 MB)etapizácia

Územný plán zóny - Zvolen Podborová, lokalita Sarvaška - Nad kasárňami

Základné informácie

 •  Názov: ÚPN Z Zvolen Podborová, lokalita Sarvaška - Nad kasárňami
 •  Spracovateľ: Ing.arch.Martin Repický, Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
 •  Dátum prijatia v MsZ:  ÚPN Z schválený MsZ vo Zvolene uzn.č.45/2015 dňa 30.3.2015
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk
 • Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.

  

 

Súbory na stiahnutie


 
UPZ Sarvaska nad kasarnami, Texty 09.03.15-čistopis na tlač 04-2015.pdf(832.9 kB)textová časť
01 Širšie vzťahy A2, 15.02.13.pdf(3 MB)výkres širších vzťahov
02 KUN, 15.02.13.pdf(5.2 MB)komplexný urbanistický návrh
03 Doprava, 15.02.13.pdf(4.6 MB)doprava
04 Infraštruktúra, 15.02.13.pdf(1.6 MB)technická infraštruktúra
05 Zeleň, 15.02.13.pdf(2.1 MB)zeleň
06A Regulácia, 15.02.13.pdf(1.9 MB)výkres regulácie 06A
06B Regulácia, 15.02.13.pdf(743.6 kB)výkres regulácie 06B
06C Regulácia, 15.02.13.pdf(764.1 kB)výkres regulácie 06C
06D Regulácia, 15.02.13.pdf(715.7 kB)výkres regulácie 06D
06E Regulácia, 15.02.13.pdf(701.3 kB)výkres regulácie 06E
06F Regulácia, 15.02.13.pdf(666.6 kB)výkres regulácie 06F
06G Regulácia, 15.02.13.pdf(718 kB)výkres regulácie 06G
07 Vlastníctvo, 15.02.13.pdf(3.4 MB)vlastnícke vzťahy
08 VPS, 15.02.13.pdf(4 MB)verejnoprospešné stavby
09 Doložka CO A3, 15.02.13.pdf(576.5 kB)doložka CO

Zadanie pre ÚPN Z Zvolen, Mestský park Horné Lanice

Základné informácie

 • Názov: Zadanie pre ÚPN Z Zvolen, Mestský park Horné Lanice
 • Spracovateľ: Mesto Zvolen
 •  Dátum prijatia v MsZ:  Zadanie pre ÚPN Z schváleéý MsZ vo Zvolene uzn.č.90/2014 dňa 22.9.2014.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Súbory na stiahnutie


 
Zadanie UPN Z - Horne Lanice-cistopis.pdf(461.6 kB)text zadania

ÚPN Z ZVOLEN ÚPN Z, ČIERNE ZEME - TRŇANSKÝ CHODNÍK-ZMENY A DOPLNKY 02

Základné informácie

 •     Názov: ÚPN Z Zvolen Čierne zeme, Trňanský chodník - Zmeny a doplnky 02.
 •     Spracovateľ: ESTING s.r.o. Námestie SNP 64/2, Zvolen
 •      Dátum prijatia v MsZ:  ÚPN Z schválený MsZ vo Zvolene uzn.č.62/2014 zo dňa 26.5.2014.
 •     Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.

Súbory na stiahnutie


 
UPNZTrnansky chodnik ZaD02-§25.pdf(553.2 kB)textová časť
B1_sirise_5000_kombi.pdf(3 MB)širšie vzťahy
B2_komplexny kombi.pdf(3.7 MB)komplexný urbanistický návrh
B3_TI_ kombi.pdf(4 MB)technická infraštruktúra
B4_zelen_Kombi.pdf(4.4 MB)zelen
B5_REGULACIA_kombi.pdf(3.7 MB)regulácia
B6_VPS_KOMBI.pdf(4.3 MB)verejnoprospešné stavby
B7_DOLOZKA CO_KOMBI.pdf(4.4 MB)doložka CO

ZADANIE ÚPN Z ZVOLEN PODBOROVÁ, LOKALITA SARVAŠKA - NAD KASÁRŇAMI

Základné informácie

Názov: ZADANIE ÚPN Z Zvolen Podborová, lokalita Sarvaška - Nad kasárňami
Spracovateľ: Mesto Zvolen

Dátum prijatia v MsZ: Zadanie bolo schválené MsZ vo Zvolene uzn.č.20/2014 dňa 24.2.2014.
Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.


 
Zadanie-UPN Z Podborova,Sarvaska-Nad kasarnami-25.3.14-cistopis.pdf(1.1 MB)text
graficka priloha-Zadanie UPN Z Nad kasarnami.pdf(941.2 kB)grafická príloha k Zadaniu ÚPN Z

ÚPN Z ZVOLEN ZÁPAD - BARINY I

Základné informácie

 Názov: ÚPN Z Zvolen západ- Bariny I 
 Spracovateľ: Ing. arch. Martin Repický 
 Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.

 


 
UPZ BARINY-02-ŠIRŠIE VZŤAHY-13.07.23.pdf(746.4 kB)ÚPZ BARINY-ŠIRŠIE VZŤAHY
UPZ BARINY-03-KUN.pdf(603.7 kB)ÚPZ BARINY-KUN
UPZ BARINY-04-DOPRAVA.pdf(675.7 kB)ÚPZ BARINY-DOPRAVA
UPZ BARINY-05-VODNÉ HOSPODÁRSTVO.pdf(740.5 kB)ÚPZ BARINY-VODNÉ HOSPODÁRSTVO
UPZ BARINY-06-ENERGIE.pdf(706.7 kB)ÚPZ BARINY-ENERGIE
UPZ BARINY-07-ZELEŇ.pdf(610.5 kB)ÚPZ BARINY-ZELEŇ
UPZ BARINY-08-REGULÁCIA-13.07.23.pdf(1.3 MB)ÚPZ BARINY-REGULÁCIA
UPZ BARINY-09-VLASTNÍCTVO-13.07.23.pdf(324.9 kB)ÚPZ BARINY-VLASTNÍCTVO-13.07.23
UPZ BARINY-10-VPS.pdf(709.9 kB)ÚPZ BARINY-VPS
UPZ BARINY-11-CO-13.07.23.pdf(966.8 kB)ÚPZ BARINY-CO

Územný plán zóny Zvolen, Čierne zeme - Trňanský chodník - Zadanie

Základné informácie

 • Názov: ÚPN Z Zvolen, Čierne zeme - Trňanský chodník - zadanie
 • Spracovateľ: Mesto Zvolen v spolupráci s Esting, s.r.o., Nam. SNP 64/2, 960 01 Zvolen, CREAT s.r.o., Na Bystričku 16, 036 01 Martin
 • Dátum prijatia v MsZ: Zadanie bolo schválené MsZ vo Zvolene uzn.č.83/2011 dňa 26.9.2011
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.


Súbory na stiahnutie

 


 

ÚPN Z PAMIATKOVÁ ZÓNA MESTA ZVOLEN

Základné informácie

 • Názov: ÚPN Z Pamiatková zóna mesta Zvolen
 • Spracovateľ: Ing. arch. Vladimír Letovanec - FUTURE, Tajovského 30, Banská Bystrica
 • Dátum prijatia MsZ: ÚPN Z bol schválený uzn. MsZ č.115/2010 zo dňa 25.10.2010.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.


Súbory na stiahnutie


 

KONCEPT ÚPN Z ZVOLEN-ČIERNE ZEME-RÁKOŠ

Základné informácie

 • Názov: Koncept ÚPN Z Zvolen-Čierne zeme-Rákoš
 • Spracovateľ: Architecture UNA, Architektonický a projektový ateliér s.r.o., Koceľova 15, 821 05 Bratislava II
 • Dokumentácia je v štádiu spracovania návrhu po schválení súborného stanoviska ku konceptu.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.

 

Súbory na stiahnutie


 

VÝKRESY


 

ÚPN ZÓNY ČIERNE ZEME-TRŇANSKÝ CHODNÍK

Základné informácie

 • Názov: ÚPN Z Čierne zeme - Trňanský chodník
 • Spracovateľ:  ESTING s.r.o. - Zvolen
 • Dátum prijatia MsZ: ÚPN Z bol schválený uzn. MsZ č.60/2007 dňa 28.5.2007

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.

 

Súbory na stiahnutie


 

ÚPN Z ZVOLEN-ČIERNE ZEME-TEPLIČKY

Základné informácie

 • Názov: ÚPN Z Čierne zeme - Tepličky
 • Spracovateľ: Ing. arch. Roman Halmi (Palackého 14, Bratislava), Ing.arch. Zuzana Kubíčková (Bellova 7, Martin), Ing.arch. Martin Pavlík (Novomestského 12, Martin)
 • Dátum prijatia MsZ:  ÚPN Z bol schválený uzn. MsZ č.61/2007 dňa 28.5.2007.

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.

 

Súbory na stiahnutie


 

ÚPNZ ZVOLEN ČIERNE ZEME - TEPLIČKY, Zmeny a doplnky 01

Základné informácie

 • Názov: ÚPNZ Zvolen Čierne zeme - Tepličky - Zmeny a doplnky 01.
 • Spracovateľ: ESTING s.r.o. Námestie SNP 64/2, Zvolen ; CREAT s.r.o. Na Bystričku 16,  Martin.
 • Dátum prijatia MsZ: ÚPN Z - ZaD 01 bol schválený uzn.č.19/2010 dňa 22.2.2010.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.


Súbory na stiahnutie


 

ÚPN Z ZVOLEN ČIERNE ZEME - TRŇANSKÝ CHODNÍK, Zmeny a doplnky 01

Základné informácie

 • Názov: ÚPNZ Zvolen Čierne zeme - Trňanský chodník - Zmeny a doplnky 01.
 • Spracovateľ: ESTING s.r.o. Námestie SNP 64/2, Zvolen ; CREAT s.r.o. Na Bystričku 16, Martin.
 • Dátum prijatia v MsZ: ÚPN Z ZaD 01 bol schválený uzn.č.48/2011 dňa 26.4.2011
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.


Súbory na stiahnutie


 

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ZVOLEN-SARVAŠKA - ZADANIE

Základné informácie

 • Názov: ÚPN Z Zvolen-Sarvaška - Zadanie
 • Spracovateľ: REPROS Ing.arch. Alexander Bánovský, Kozačekova 16,  960 01 Zvolen
 • Dokumentácia je v štádiu vyhodnotenia pripomienok k zadaniu.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.

 

Súbory na stiahnutie


 
Zadanie1.pdf(128.4 kB)súbor na stiahnutie


Úvodná stránka