Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Školstvo

  • Názov: Koncepcia rozvoja školstva v meste Zvolen na obdobie 2020-2030
  • Spracovateľ: odbor školstva, MsÚ Zvolen
  • Dátum spracovania: rok 2019
  • Dátum schválenia MsZ: do konca roka 2019
  • Obdobie platnosti: 2020-2030
  • Stav: Prebieha spracovanie dokumentu

 

Mesto Zvolen v roku 2019 spracúva Koncepciu rozvoja školstva v meste Zvolen na roky 2020 - 2030. Spracovanie koncepcie sa uskutočňuje pod vedením facilitátorky Ing. Magdalény Bernátovej, PhD. v partnerstve verejného, súkromného a mimovládneho sektora, ako aj aktívnych obyvateľov. Na tvorbe dokumentu sa podieľajú zamestnanci odboru školstva mestského úradu, zástupcovia komisie školstva a vzdelávania MsZ, zástupcovia Mestskej školskej rady, zástupcovia inštitúcií štátnej a verejnej správy,  zástupcovia verejných i neverejných škôl v meste, mimovládnych organizácií, občianskych združení a ďalších subjektov, ako aj zástupcovia cieľových skupín – rodičov a žiakov, resp. študentov. Súčasťou procesu spracovania sú stretnutia pracovných skupín, ktoré boli vytvorené pre tri cieľové skupiny: materské školstvo, základné školstvo, stredné a vysoké školstvo.


 


Úvodná stránka