Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Urbanistické štúdie

Urbanistická štúdia Zvolen, Západ - Bariny

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

* Názov: Urbanistická štúdia Zvolen, Západ - Bariny
* Spracovateľ: Ing.arch. Martin Repický
* UŠ bola prerokovaná v MsZ , ktoré ju zobralo na vedomie uzn.č.78/2017 zo dňa 25.9.2017 a bude slúžiť ako základný smerný dokument pre riadenie investičnej výstavby v rozsahu riešeného územia.
* Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 211, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.


 
textová časť

 
širšie vzťahy

 
komplexný urbanistický návrh

 
doprava

 
technická infraštruktúra

 
vlastnícke vzťahy

 
etapizácia výstavby

 
vizualizácie

 

UŠ "Zvolen Podborová - lokalita Sarvaška Nad kasárňami"

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

* Názov: Urbanistická štúdia - Zvolen Podborová - lokalita Sarvaška Nad kasárňami
* Spracovateľ: Ing. arch. Ľubomír  Lendvorský, Ing.arch.Milan Banský, Ing.arch. Martin Repický
* UŠ bola prerokovaná v MsZ, ktoré ju zobralo na vedomie uzn.č. 27/2013 zo dňa 25.3.2013.
* Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.


SÚBORY NA STIAHNUTIE


 
textová časť

 
širšie vžťahy-komplexný urbanistický návrh

 
širšie vzťahy - technická infraštruktúra

 
komplexný urb.návrh, sektor A

 
komplexný urb.návrh, sektor B
 04.B.pdf (1.2 MB) 04.B.pdf (1.2 MB)

 
doprava, sektor A

 
doprava, sektor B
 05.B.pdf (857.6 kB) 05.B.pdf (857.6 kB)

 
zásobovanie vodou, odkanalizovanie, sektor A

 
zásobovanie elektrickou energiou, vonk. el. ozn. rozvody, zásobovanie plynom, sektor A

 
technická infraštruktúra, sektor B
 06.B.pdf (771.6 kB) 06.B.pdf (771.6 kB)

 
výkres regulačných prvkov, sektor A

 
výkres regulačných prvkov, sektor B
 07.B.pdf (1.7 MB) 07.B.pdf (1.7 MB)

 
vzorové rezy zástavbou, sektor B
 08.B.pdf (206.4 kB) 08.B.pdf (206.4 kB)

 
výkres návrhu parcelácie, sektor A

 
výkres návrhu parcelácie, sektor B
 09.B.pdf (727 kB) 09.B.pdf (727 kB)

 
výkres návrhu zelene, sektor A

 
výkres návrhu zelene, sektor B
 10.B.pdf (998.2 kB) 10.B.pdf (998.2 kB)

 
vizualizácie, sektor B
 11.B.pdf (2.6 MB) 11.B.pdf (2.6 MB)

 

UŠ Central park Zvolen západ- Tepličky

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

* Názov: Urbanistická štúdia Centra park Zvolen západ - Tepličky
* Spracovateľ: Ing.arch. Martin Repický
* UŠ bola prerokovaná v MsZ dňa 26.11.2012, ktoré ju uznesením č.92/2012 zobralo na vedomie ako územnoplánovací podklad pre zmeny a doplnky ÚPN M Zvolen a riadenie investičnej výstavby v rozsahu riešeného územia.
* Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.

SÚBORY NA STIAHNUTIE


 
01 textová časť

 
03 širšie vzťahy

 
04 komplexný urbanistický návrh

 
05 návrh riešenia dopravy

 
06 návrh riešenia zelene

 
07 - návrh verejného technického vybavenia

 
08-výkres priestorovej a funkčnej regulácie

 
09 - výkres vlastníckychj

 
10 - pôdorys 1 PP.

 
11 - Pôdorys 1 NP.

 
12 - Pôdorys 2 NP.

 
13 - Pôdorys 3 NP.

 
14 - Pôdorys 3 NP. - OC

 
15 - Rezy

 
16 - Pohľad SZ, Rez C-C

 
17 - Pohľad SV, JZ

 
18 - Pohľad JV

 
19 - Vizualizácie

 

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA-LOKALITA NAD NEMOCNICOU-plochy mestskej a nadmestskej vybavenosti a bývania

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Názov: Urbanistická štúdia - Lokalita Nad Nemocnicou-plochy mestskej a nadmestskej vybavenosti a bývania
 • Spracovateľ: Ing.arch.Pavel Mikleš, autorizovaný architekt reg.č.0857 AA
 • UŠ bola prerokovaná v MsZ dňa 30.4.2012, ktoré ju uznesením č.45/2012 zobralo na vedomie ako územnoplánovací podklad pre riadenie investičnej výstavby v rozsahu riešeného územia.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.

SÚBORY NA STIAHNUTIE


 
textová časť

 
širšie vžťahy

 
komplexný urb.návrh

 
dopravná a technická infraštruktúra

 
zastavovacie podmienky

 
vlastnícke vzťahy-stav

 
vlastnícke vzťahy-návrh

 

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA - ZVOLEN CMZ ZÁPAD - vnútroblok ulíc Ľ.Štúra, J.Kráľa a T.Vansovej.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Názov: Urbanistická štúdia Zvolen CMZ ZÁPAD vnútroblok Ľ.Štúra, J.Kráľa a T.Vansovej
 • Spracovateľ: Ing.arch.Tomáš Sobota, autorizovaný architekt reg.č.1308 AA, Ing.arch.Richard Halama
 • UŠ bola prerokovaná v MsZ dňa 12.12.2011, MsZ zobralo UŠ na vedomie uzn.č.112/2011 a bude slúžiť ako základný smerný dokument pre riadenie investičnej výstavby v rozsahu riešeného územia.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.


SÚBORY NA STIAHNUTIE


 
textova cast
 US_Sturova_Zvolen_textova cast_cistopis.pdf (76.8 kB) (76.8 kB)

 
sirsie vztahy
 US_L_Stura_ZV_Sirsie vztahy 01_cistopis.pdf (241 kB) (241 kB)

 
sirsie vztahy 2
 US_L_Stura_ZV_Sirsie vztahy 02_cistopis.pdf (145.6 kB) (145.6 kB)

 
jestvujuci stav
 US_L_Stura_ZV_Situacia jestvujuceho stavu_cistopis.pdf (64.2 kB) (64.2 kB)

 
komplexný urb. návrh
 US_L_Stura_ZV_Kompexny Urbanisticky navrh_cistopis.pdf (70.4 kB) (70.4 kB)

 
dopravné a technické vybavenie
 US_L_Stura_ZV_Doprava a Technicke vybavenie_cistopis.pdf (73.9 kB) (73.9 kB)

 
funkčná a priestorová regulácia
 US_L_Stura_ZV_Priestorova a funkcna regulacia_cistopis.pdf (53.4 kB) (53.4 kB)

 
vlastnicke vztahy
 US_L_Stura_ZV_Vlastnicke vztahy_cistopis.pdf (37.1 kB) (37.1 kB)

 
vizualizácia
 US_L_Stura_ZV_Vizualizacia _100dpi_cistopis.pdf (193 kB) (193 kB)

 

Urbanistická štúdia POD STRÁŽOU II. - MOTÚZY

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Názov: Urbanistická štúdia - Pod Strážou II. - Motúzy
 • Spracovateľ: Ing.arch. Marianna Bošková, aut.arch. reg.č.1115 AA
 • UŠ bola prerokovaná v MsZ dňa 26.9.2011, MsZ zobralo UŠ na vedomie uzn.č.84/2011 a bude slúžiť ako základný smerný dokument pre riadenie investičnej výstavby v rozsahu riešeného územia.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.


SÚBORY NA STIAHNUTIE


 
textova cast
 A_UŠ_Pod strážou II_DOPLNENA.pdf (402.2 kB) (402.2 kB)

 
sirsie vztahy
 01_Sirsie vztahy_n1.pdf (3.6 MB) (3.6 MB)

 
komplexný urb. návrh
 02_Urbanizmus_n.pdf (578.6 kB) (578.6 kB)

 
doprava
 03_Doprava_n.pdf (550.7 kB) (550.7 kB)

 
technické vybavenie
 04_Technicke vybavenie_n.pdf (282 kB) (282 kB)

 
zastavovacie podmienky (regulačné prvky)
 05_Regulacne prvky zastavby_n.pdf (288.1 kB) (288.1 kB)

 

Urbanistická štúdia -ZVOLEN SEKIER - OBYTNÝ SÚBOR - SEKIERSKY POTOK

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Názov: Urbanistická štúdia - ZVOLEN SEKIER - OBYTNÝ SÚBOR - SEKIERSKY POTOK
 • Spracovateľ: Ing.Peter Machava, aut.arch. 1261 AA
 • UŠ bola prerokovaná v MsZ dňa 26.9.2011, MsZ zobralo UŠ na vedomie uzn.č.85/2011 a bude slúžiť ako základný smerný dokument pre riadenie investičnej výstavby v rozsahu riešeného územia.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.


SÚBORY NA STIAHNUTIE


 
textova cast
 textová časť-08-2011-cistopis.pdf (142.3 kB) (142.3 kB)

 
širšie vzťahy
 B1.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
komplexný urb. návrh
 B2.pdf (454.9 kB) (454.9 kB)

 
komplexný urb. návrh-legenda
 B2-L.pdf (200.7 kB) (200.7 kB)

 
doprava
 B3.pdf (339.3 kB) (339.3 kB)

 
doprava-legenda
 B3-L.pdf (178.7 kB) (178.7 kB)

 
vodné hospodárstvo
 B4.pdf (261.6 kB) (261.6 kB)

 
vodné hospodárstvo-legenda
 B4-L.pdf (233.8 kB) (233.8 kB)

 
energetika
 B5.pdf (349.2 kB) (349.2 kB)

 
energetika-legenda
 B5-L.pdf (205.4 kB) (205.4 kB)

 
vlastnícke vzťahy
 B6.pdf (245.4 kB) (245.4 kB)

 
vlastnícke vzťahy-legenda
 B6-L.pdf (170.4 kB) (170.4 kB)

 
zastavovacie podmienky (regulačné prvky)
 B7.pdf (400.6 kB) (400.6 kB)

 
zastavovacie podmienky-legenda
 B7-L.pdf (259.1 kB) (259.1 kB)

 

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA - REVITALIZÁCIA SÍDLISKA ZVOLEN ZÁPAD - TEPLIČKY

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Názov: Urbanistická štúdia - "Revitalizácia sídliska Zvolen západ - Tepličky
 • Spracovateľ: Ing.arch.Tomáš Sobota, Sobota, s.r.o, Komenského 479/11, Banská Bystrica
 • UŠ bola prerokovaná v MsZ dňa 26.9.2011, MsZ zobralo UŠ na vedomie uzn.č.82/2011 a bude slúžiť ako základný smerný dokument pre riadenie investičnej výstavby v rozsahu riešeného územia.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.

 

SÚBORY NA STIAHNUTIE

 


 
textová časť
 00_TEXTOVA_CAST.pdf (3.9 MB) (3.9 MB)

 
širšie vzťahy
 01-sirsie_vztahy.pdf (877.4 kB) (877.4 kB)

 
problémový výkres
 02-problemovy_vykres.pdf (3.1 MB) (3.1 MB)

 
komplexný urb. návrh
 03-KUN a.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
doprava - alternatíva A
 04-A.pdf (3 MB) (3 MB)

 
doprava - alternatíva B
 04-B.pdf (3 MB) (3 MB)

 
zeleň
 05-NAVRH_ZELENE.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

 
drobná architektúra
 06-drobarch.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
architektonické detaily
 06-drobarch.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA VD SLATINKA
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Názov: Urbanistická štúdia VD Slatinka
 • Spracovateľ: URKEA Čerín, Ing.arch.Jankovič a kol.
 • UŠ bola prerokovaná v MsZ dňa 26.9.2011, ktoré ju uznesením č.81/2011  zobralo na vedomie ako územnoplánovací podklad.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk, eRstar, s.r.o., Ing.arch.Pavel Bugár,B.Bystrica, 048 429 9908, erstar@erstar.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.
 

SÚBORY NA STIAHNUTIE


 


 
textová časť
 SPRAVA US uzemia VD Slatinka 2010 - podla pripomienok.pdf (1 MB) (1 MB)

 
tabulky rekr.vybavenosti
 TABULKY US uzemia VD Slatinka 2010 - Tabulka sportovo rekreacnej vybavenosti - podla pripomienok.pdf (117.2 kB) (117.2 kB)

 
sirsie vztahy
 1 US VD Slatinka-sirsie vztahy.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
komplexný urb. návrh
 2 US VD Slatinka - kompl.vykres.priest.usp..pdf (4.4 MB) (4.4 MB)

 
výkres verejného dopravného vybavenia
 3 US VD Slatinka - doprava.pdf (3.9 MB) (3.9 MB)

 
výkres verejného technického vybavenia
 4 US VD Slatinka - verejne technicke vybavenie.pdf (4 MB) (4 MB)

 
komplexný urb. návrh-časť k.ú.Môťová
 5 US VD Slatinnka - kompl.výkres pries.usp.-časť Môťová.pdf (2 MB) (2 MB)

 
komplexný urb. návrh-časť k.ú.Zvolenská Slatina
 6 US VD Slatinka - vykres kompl.priest.usp.-Zv.Slatina.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
výkres krajinnej štruktúry
 7 US VD Slatinka - krajinna struktura.pdf (4.6 MB) (4.6 MB)

 
výkres urb. arch.riešenia-Krpele a Malatiny II
 8 US VD Slatinka - KUN Krpele a Malatiny II.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
výkres urb. arch.riešenia-Slatinka
 9 US VD Slatinka - KUN Slatinka.pdf (2 MB) (2 MB)

 
výkres urb. arch.riešenia-Zvolenská Slatina
 10 US VD Slatinka - KUN Zv.Slatina.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA - LUKOVÉ SEVER

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Názov: Urbanistická štúdia - "Lukové sever"
 • Spracovateľ: Ing.arch.Zoltán Hajdu, Študentská16, 960 01 Zvolen
 • UŠ bola prerokovaná v MsZ dňa 26.10.2009 a bude slúžiť ako základný smerný dokument pre riadenie investičnej výstavby v rozsahu riešeného územia.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.


SÚBORY NA STIAHNUTIE

 


 
textová časť
 text-US Lukove.pdf (163.9 kB) (163.9 kB)

 
titulny list
 00 celny list.pdf (233.3 kB) (233.3 kB)

 
širšie vzťahy
 01 sirsie vzt.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
komplexný urbanistický
 02 komplexny.pdf (358.6 kB) (358.6 kB)

 
technické vybavenie
 03 techn.inf.pdf (80.1 kB) (80.1 kB)

 
regulácia
 04 regulacny.pdf (92 kB) (92 kB)

 
vlastnícke vzťahy
 05 vlastnicke vzt.pdf (52.3 kB) (52.3 kB)

 
ortofomapa
 orto1.pdf (789.7 kB) (789.7 kB)

 

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA - HRONSKÉ KASÁRNE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Názov: Urbanistická štúdia - "Hronské kasárne"
 • Spracovateľ: Stavoprojekt Zvolen, Spol. s r.o., T.Vansovej 1, 960 01 Zvolen
 • UŠ odsúhlasená v MsZ uzn.č.78/2009 dňa 29.6.2009 ako základný smerný dokument pre riadenie investičnej výstaby a ako územnoplánovací podklad pre vydávanie záväzných stanovísk Mesta Zvolen pre následný proces povoľovania jednotlivých stavieb v rozsahu riešeného územia.
 •  Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.

SÚBORY NA STIAHNUTIE


 
textova cast
 US Hronske kasarne-textova cast.pdf (220.6 kB) (220.6 kB)

 
širšie vzťahy
 1-sirsie vztahy.pdf (284.8 kB) (284.8 kB)

 
ananlýza súčasného stavu-výkres
 2-analyza.pdf (273.1 kB) (273.1 kB)

 
ananlýza súčasného stavu-legenda
 2-analyzaL.pdf (149.9 kB) (149.9 kB)

 
komplexný urbanistický návrh - výkres
 3-urbanisticka.pdf (606.1 kB) (606.1 kB)

 
komplexný urbanistický návrh - legenda
 3-urbanistickaL.pdf (172.2 kB) (172.2 kB)

 
doprava - výkres
 4-doprava.pdf (1 MB) (1 MB)

 
doprava-legenda
 4-dopravaL.pdf (155.6 kB) (155.6 kB)

 
koordinačná situácia-výkres
 5-koordinacna.pdf (303.5 kB) (303.5 kB)

 
koordinačná situácia-legenda
 5-koordinacnaL.pdf (175.6 kB) (175.6 kB)

 
vodné hospodárstvo-výkres
 5-1-vodne hosp.pdf (291.5 kB) (291.5 kB)

 
vodné hospodárstvo-legenda
 5-1-vodne hospL.pdf (151.9 kB) (151.9 kB)

 
energetika-výkres
 5-2-elektro.pdf (282.2 kB) (282.2 kB)

 
energetika-legenda
 5-2-elektroL.pdf (149.4 kB) (149.4 kB)

 
zásobovanie teplom-výkres
 5-3-teplo.pdf (295.2 kB) (295.2 kB)

 
zásobovanie teplom-legenda
 5-3-teploL.pdf (145.1 kB) (145.1 kB)

 
vizualizácie
 7-vizualizacie4.pdf (430.8 kB) (430.8 kB)

 


Úvodná stránka