Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Urbanistické štúdie

Urbanistická štúdia Zvolen, Západ - Bariny

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

* Názov: Urbanistická štúdia Zvolen, Západ - Bariny
* Spracovateľ: Ing.arch. Martin Repický
* UŠ bola prerokovaná v MsZ , ktoré ju zobralo na vedomie uzn.č.78/2017 zo dňa 25.9.2017 a bude slúžiť ako základný smerný dokument pre riadenie investičnej výstavby v rozsahu riešeného územia.
* Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 211, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.


 
US Bariny, 01 - Textová časť.pdf(7.4 MB)textová časť
US Bariny, 02 - Širšie vzťahy-A3.pdf(727.6 kB)širšie vzťahy
US Bariny, 03 - KUN.pdf(958.5 kB)komplexný urbanistický návrh
US Bariny, 04 - Doprava.pdf(599.8 kB)doprava
US Bariny, 05 - Infraštruktúra.pdf(728.7 kB)technická infraštruktúra
US Bariny, 06 - Vlastnícke vzťahy.pdf(772.8 kB)vlastnícke vzťahy
US Bariny, 07 - Etapizácia.pdf(379.8 kB)etapizácia výstavby
US Bariny, 10 - Vizualizácie.pdf(6.5 MB)vizualizácie

UŠ "Zvolen Podborová - lokalita Sarvaška Nad kasárňami"

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

* Názov: Urbanistická štúdia - Zvolen Podborová - lokalita Sarvaška Nad kasárňami
* Spracovateľ: Ing. arch. Ľubomír  Lendvorský, Ing.arch.Milan Banský, Ing.arch. Martin Repický
* UŠ bola prerokovaná v MsZ, ktoré ju zobralo na vedomie uzn.č. 27/2013 zo dňa 25.3.2013.
* Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.


SÚBORY NA STIAHNUTIE


 
US Sarvaka-texty MsR.pdf(514.5 kB)textová časť
LOKALITA-Sarvaska - 02A,B.pdf(1.2 MB)širšie vžťahy-komplexný urbanistický návrh
LOKALITA-Sarvaska - 03A,B.pdf(780.8 kB)širšie vzťahy - technická infraštruktúra
LOKALITA-Sarvaska - 04A.pdf(660.9 kB)komplexný urb.návrh, sektor A
04.B.pdf(1.2 MB)komplexný urb.návrh, sektor B
LOKALITA-Sarvaska - 05A.pdf(524.3 kB)doprava, sektor A
05.B.pdf(857.6 kB)doprava, sektor B
LOKALITA-Sarvaska - 06A.pdf(458.8 kB)zásobovanie vodou, odkanalizovanie, sektor A
06.B.pdf(771.6 kB)technická infraštruktúra, sektor B
LOKALITA-Sarvaska - 08A.pdf(573.7 kB)výkres regulačných prvkov, sektor A
07.B.pdf(1.7 MB)výkres regulačných prvkov, sektor B
08.B.pdf(206.4 kB)vzorové rezy zástavbou, sektor B
LOKALITA-Sarvaska - 09A.pdf(596.9 kB)výkres návrhu parcelácie, sektor A
09.B.pdf(727 kB)výkres návrhu parcelácie, sektor B
LOKALITA-Sarvaska - 10A.pdf(735.6 kB)výkres návrhu zelene, sektor A
10.B.pdf(998.2 kB)výkres návrhu zelene, sektor B
11.B.pdf(2.6 MB)vizualizácie, sektor B

UŠ Central park Zvolen západ- Tepličky

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

* Názov: Urbanistická štúdia Centra park Zvolen západ - Tepličky
* Spracovateľ: Ing.arch. Martin Repický
* UŠ bola prerokovaná v MsZ dňa 26.11.2012, ktoré ju uznesením č.92/2012 zobralo na vedomie ako územnoplánovací podklad pre zmeny a doplnky ÚPN M Zvolen a riadenie investičnej výstavby v rozsahu riešeného územia.
* Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.

SÚBORY NA STIAHNUTIE


 
textová časť.pdf(330.6 kB)01 textová časť
CPZZ-US-03-Vykres sirsich vztahov.pdf(296.4 kB)03 širšie vzťahy
CPZZ-US-04-Komplexny urbanisticky navrh.pdf(732.2 kB)04 komplexný urbanistický návrh
CPZZ-US-05-Navrh riesenia dopravy.pdf(489.6 kB)05 návrh riešenia dopravy
CPZZ-US-06-Navrh riesenia zelene.pdf(600.2 kB)06 návrh riešenia zelene
CPZZ-US-09-Vykres vlastnickych vztahov.pdf(244.8 kB)09 - výkres vlastníckychj
CPZZ-US-10-Podorys 1.PP.pdf(102 kB)10 - pôdorys 1 PP.
CPZZ-US-11-Podorys 1.NP.pdf(385.2 kB)11 - Pôdorys 1 NP.
CPZZ-US-12-Podorys 2.NP.pdf(254.4 kB)12 - Pôdorys 2 NP.
CPZZ-US-13-Podorys 3.NP-ZS.pdf(168.1 kB)13 - Pôdorys 3 NP.
CPZZ-US-14-Podorys 3.NP-OC.pdf(97.6 kB)14 - Pôdorys 3 NP. - OC
CPZZ-US-15-Rez A-A, Rez B-B.pdf(120.3 kB)15 - Rezy
CPZZ-US-16-Pohlad SZ,Rez C-C.pdf(108.5 kB)16 - Pohľad SZ, Rez C-C
CPZZ-US-17-Pohlad SV, Pohlad JZ.pdf(187.8 kB)17 - Pohľad SV, JZ
CPZZ-US-18-Pohlad JV.pdf(98.9 kB)18 - Pohľad JV
CPZZ-US-19-Vizualizacie.pdf(3.3 MB)19 - Vizualizácie

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA-LOKALITA NAD NEMOCNICOU-plochy mestskej a nadmestskej vybavenosti a bývania

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Názov: Urbanistická štúdia - Lokalita Nad Nemocnicou-plochy mestskej a nadmestskej vybavenosti a bývania
 • Spracovateľ: Ing.arch.Pavel Mikleš, autorizovaný architekt reg.č.0857 AA
 • UŠ bola prerokovaná v MsZ dňa 30.4.2012, ktoré ju uznesením č.45/2012 zobralo na vedomie ako územnoplánovací podklad pre riadenie investičnej výstavby v rozsahu riešeného územia.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.

SÚBORY NA STIAHNUTIE


 

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA - ZVOLEN CMZ ZÁPAD - vnútroblok ulíc Ľ.Štúra, J.Kráľa a T.Vansovej.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Názov: Urbanistická štúdia Zvolen CMZ ZÁPAD vnútroblok Ľ.Štúra, J.Kráľa a T.Vansovej
 • Spracovateľ: Ing.arch.Tomáš Sobota, autorizovaný architekt reg.č.1308 AA, Ing.arch.Richard Halama
 • UŠ bola prerokovaná v MsZ dňa 12.12.2011, MsZ zobralo UŠ na vedomie uzn.č.112/2011 a bude slúžiť ako základný smerný dokument pre riadenie investičnej výstavby v rozsahu riešeného územia.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.


SÚBORY NA STIAHNUTIE


 

Urbanistická štúdia POD STRÁŽOU II. - MOTÚZY

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Názov: Urbanistická štúdia - Pod Strážou II. - Motúzy
 • Spracovateľ: Ing.arch. Marianna Bošková, aut.arch. reg.č.1115 AA
 • UŠ bola prerokovaná v MsZ dňa 26.9.2011, MsZ zobralo UŠ na vedomie uzn.č.84/2011 a bude slúžiť ako základný smerný dokument pre riadenie investičnej výstavby v rozsahu riešeného územia.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.


SÚBORY NA STIAHNUTIE


 

Urbanistická štúdia -ZVOLEN SEKIER - OBYTNÝ SÚBOR - SEKIERSKY POTOK

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Názov: Urbanistická štúdia - ZVOLEN SEKIER - OBYTNÝ SÚBOR - SEKIERSKY POTOK
 • Spracovateľ: Ing.Peter Machava, aut.arch. 1261 AA
 • UŠ bola prerokovaná v MsZ dňa 26.9.2011, MsZ zobralo UŠ na vedomie uzn.č.85/2011 a bude slúžiť ako základný smerný dokument pre riadenie investičnej výstavby v rozsahu riešeného územia.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.


SÚBORY NA STIAHNUTIE


 

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA - REVITALIZÁCIA SÍDLISKA ZVOLEN ZÁPAD - TEPLIČKY

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Názov: Urbanistická štúdia - "Revitalizácia sídliska Zvolen západ - Tepličky
 • Spracovateľ: Ing.arch.Tomáš Sobota, Sobota, s.r.o, Komenského 479/11, Banská Bystrica
 • UŠ bola prerokovaná v MsZ dňa 26.9.2011, MsZ zobralo UŠ na vedomie uzn.č.82/2011 a bude slúžiť ako základný smerný dokument pre riadenie investičnej výstavby v rozsahu riešeného územia.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.

 

SÚBORY NA STIAHNUTIE

 


 

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA VD SLATINKA
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Názov: Urbanistická štúdia VD Slatinka
 • Spracovateľ: URKEA Čerín, Ing.arch.Jankovič a kol.
 • UŠ bola prerokovaná v MsZ dňa 26.9.2011, ktoré ju uznesením č.81/2011  zobralo na vedomie ako územnoplánovací podklad.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk, eRstar, s.r.o., Ing.arch.Pavel Bugár,B.Bystrica, 048 429 9908, erstar@erstar.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.
 

SÚBORY NA STIAHNUTIE


 


 

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA - LUKOVÉ SEVER

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Názov: Urbanistická štúdia - "Lukové sever"
 • Spracovateľ: Ing.arch.Zoltán Hajdu, Študentská16, 960 01 Zvolen
 • UŠ bola prerokovaná v MsZ dňa 26.10.2009 a bude slúžiť ako základný smerný dokument pre riadenie investičnej výstavby v rozsahu riešeného územia.
 • Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.


SÚBORY NA STIAHNUTIE

 


 

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA - HRONSKÉ KASÁRNE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • Názov: Urbanistická štúdia - "Hronské kasárne"
 • Spracovateľ: Stavoprojekt Zvolen, Spol. s r.o., T.Vansovej 1, 960 01 Zvolen
 • UŠ odsúhlasená v MsZ uzn.č.78/2009 dňa 29.6.2009 ako základný smerný dokument pre riadenie investičnej výstaby a ako územnoplánovací podklad pre vydávanie záväzných stanovísk Mesta Zvolen pre následný proces povoľovania jednotlivých stavieb v rozsahu riešeného územia.
 •  Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.

SÚBORY NA STIAHNUTIE


 


Úvodná stránka