Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Monitorovanie a hodnotenie

Cieľom monitorovania a hodnotenia je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v Programe rozvoja mesta. Mesto Zvolen postupuje podľa Plánu monitorovania a hodnotenia Programu rozvoja mesta Zvolen 2014-2020. Výstupom procesu sú správa o monitorovaní a správa o hodnotení, s ktorou sú oboznamovaní poslanci Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, vedúci pracovníci Mestského úradu a Mestskej polície Zvolen a verejnosť. V procese realizácie Programu rozvoja mesta pôsobí pracovná skupina pre monitorovanie a hodnotenie pod vedením primátorky mesta. Jej členmi sú vedúci odborných útvarov MsÚ a MsP a predstavitelia ďalších partnerských subjektov. Stretnutie pracovnej skupiny pre monitorovanie a hodnotenie Programu rozvoja mesta Zvolen sa uskutočňuje raz ročne v prvom polroku.

Monitorovanie poskytuje informácie o realizácii čiastkových aktivít, projektov a opatrení. Súčasťou monitorovania je aj zber merateľných ukazovateľov. Monitorovanie slúži ako podklad pre hodnotenie Programu rozvoja mesta.

Hodnotenie poskytuje informácie o vplyve realizovaných opatrení na územie. Hodnotenie je podkladom na aktualizáciu dokumentu Programu rozvoja mesta vzhľadom na prebiehajúce zmeny. Kým monitorovanie odpovedá na otázku „Čo robíme a ako?“, hodnotenie odpovedá na otázku „Robíme to dobre a aký to má efekt?“. Hodnotenie Programu rozvoja mesta sa uskutoční na začiatku spracovania (ex-ante), uprostred obdobia realizácie (mid-term) a po skončení platnosti dokumentu (ex-post). Mimoriadne hodnotenie Programu rozvoja mesta je možné realizovať na základe rozhodnutia kompetentných orgánov, a to najmä v prípade novej spoločenskej situácie, rizika alebo odklonu od stanovených cieľov identifikovaných v monitorovacej správe za predchádzajúci rok.


 

Monitorovanie PRM Zvolen k 31.12.2018

Priebežné hodnotenie PRM Zvolen 2014-2020

PRM-PH-Hodnotiaca sprava.pdf(701.9 kB)Priebežné hodnotenie PRM Zvolen - Správa
PRM-PH-1-Akcny plan.pdf(362.4 kB)Priebežné hodnotenie PRM Zvolen - Príloha 1 Akčný plán
PRM-PH-2-Ukazovatele.pdf(571.8 kB)Priebežné hodnotenie PRM Zvolen - Príloha 2 Merateľné ukazovatele
PRM-PH-3-Financovanie.pdf(411 kB)Priebežné hodnotenie PRM Zvolen - Príloha 3 Financovanie
PRM-PH-4-Zoznamy.pdf(150.6 kB)Priebežné hodnotenie PRM Zvolen - Príloha 4 Zoznamy
PRM-PH-Prezentacia.pdf(1.3 MB)Priebežné hodnotenie PRM Zvolen - Prezentácia


Úvodná stránka