Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Monitorovanie a hodnotenie

Cieľom monitorovania a hodnotenia je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v Programe rozvoja mesta. Mesto Zvolen postupuje podľa Plánu monitorovania a hodnotenia Programu rozvoja mesta Zvolen 2014-2020. Výstupom procesu sú správa o monitorovaní a správa o hodnotení, s ktorou sú oboznamovaní poslanci Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, vedúci pracovníci Mestského úradu a Mestskej polície Zvolen a verejnosť. V procese realizácie Programu rozvoja mesta pôsobí pracovná skupina pre monitorovanie a hodnotenie pod vedením primátorky mesta. Jej členmi sú vedúci odborných útvarov MsÚ a MsP a predstavitelia ďalších partnerských subjektov. Stretnutie pracovnej skupiny pre monitorovanie a hodnotenie Programu rozvoja mesta Zvolen sa uskutočňuje raz ročne v prvom polroku.

Monitorovanie poskytuje informácie o realizácii čiastkových aktivít, projektov a opatrení. Súčasťou monitorovania je aj zber merateľných ukazovateľov. Monitorovanie slúži ako podklad pre hodnotenie Programu rozvoja mesta.

Hodnotenie poskytuje informácie o vplyve realizovaných opatrení na územie. Hodnotenie je podkladom na aktualizáciu dokumentu Programu rozvoja mesta vzhľadom na prebiehajúce zmeny. Kým monitorovanie odpovedá na otázku „Čo robíme a ako?“, hodnotenie odpovedá na otázku „Robíme to dobre a aký to má efekt?“. Hodnotenie Programu rozvoja mesta sa uskutoční na začiatku spracovania (ex-ante), uprostred obdobia realizácie (mid-term) a po skončení platnosti dokumentu (ex-post). Mimoriadne hodnotenie Programu rozvoja mesta je možné realizovať na základe rozhodnutia kompetentných orgánov, a to najmä v prípade novej spoločenskej situácie, rizika alebo odklonu od stanovených cieľov identifikovaných v monitorovacej správe za predchádzajúci rok.


 

Monitorovanie PRM Zvolen k 31.12.2018

Monitorovacia správa PRM 2018 - Správa
 PRM-Monitor-2018-Sprava.pdf (408.7 kB) (408.7 kB)

 
Monitorovacia správa PRM 2018 - Akčný plán
 PRM-Monitor-2018-Akcny plan.pdf (411.8 kB) (411.8 kB)

 
Monitorovacia správa PRM 2018 - Merateľné ukazovatele
 PRM-Monitor-2018-Ukazovatele.pdf (542.4 kB) (542.4 kB)

 

Priebežné hodnotenie PRM Zvolen 2014-2020

Priebežné hodnotenie PRM Zvolen - Správa
 PRM-PH-Hodnotiaca sprava.pdf (701.9 kB) (701.9 kB)

 
Priebežné hodnotenie PRM Zvolen - Príloha 1 Akčný plán
 PRM-PH-1-Akcny plan.pdf (362.4 kB) (362.4 kB)

 
Priebežné hodnotenie PRM Zvolen - Príloha 2 Merateľné ukazovatele
 PRM-PH-2-Ukazovatele.pdf (571.8 kB) (571.8 kB)

 
Priebežné hodnotenie PRM Zvolen - Príloha 3 Financovanie
 PRM-PH-3-Financovanie.pdf (411 kB) (411 kB)

 
Priebežné hodnotenie PRM Zvolen - Príloha 4 Zoznamy
 PRM-PH-4-Zoznamy.pdf (150.6 kB) (150.6 kB)

 
Priebežné hodnotenie PRM Zvolen - Prezentácia
 PRM-PH-Prezentacia.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 


Úvodná stránka